| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: مراسم تحلیف پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودسر با حضور سه عضو برگزار شد و به دلیل غیبت دو عضو شورا اعضای هیئت رئیسه تشکیل نشد.
به گزارش فارس؛ صبح امروز مراسم تحلیف پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودسر در فرمانداری این شهرستان با حضور مجتبی کاظمی، ابراهیم ربانی افرمجانی و محمود فرج پور رودسری سه عضو شورای شهر برگزار شد.

اسماعیل صفری و شهرام قهرمانی دو عضو دیگر پنجمین دوره شورای اسلامی در مراسم تحلیف صبح امروز حضور نداشتند و اعضای هیئت رئیسه شورای جدید رودسر به همین دلیل تشکیل نشد.

امیر جانبازی فرماندار رودسر در این جلسه گفت: برای تشکیل اعضای هیئت رئیسه حضور حداقل چهار عضو شورا ضروری بود بنابراین بر اساس قانون تشکیل هیئت رئیسه به جلسه بعد موکل می شود.

مجتبی کاظمی، اسماعیل صفری، ابراهیم ربانی افرمجانی، محمود فرج پور رودسری و شهرام قهرمانی پنج عضو شورای اسلامی شهر رودسر در شورای پنجم هستند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code