| دوشنبه، 08 آذر 1400
ادعاهای عجیب «اسماعیل رنگرز» 2 ماه بعد از حادثه:
       کد خبر: 135827
نگاه ایران: «اسماعیل» که این روزها در سلول انفرادی یکی از زندان های اردبیل است بعد از حدود ۲ ماه منکر تمام اعترافاتش شده و حرف های جدیدی می زند؛ او می گوید نه محکومیت سال های قبلش برای زنا درست بوده، نه گلایه زن اولش از اجباری بردن دختر ۹ساله همسایه به حمام... به گزارش تسنیم، «اسماعیل» قاتل آتنا 6ساله پارس آبادی که پیش از این در مراجع انتظامی و قضایی به قتل این دختربچه اعتراف و حتی صحنه قتل را بازسازی کرده بود، پس از گذشت حدود 2 ماه از این حادثه تلخ، منکر تمام اعترافات قبلی اش شده و حتی نتایج آزمایشات پزشکی قانونی مبنی بر تجاوز به این دختر خردسال را انکار می کند.(موضوعی که بهنام اصلانی پدر آتنا به شدت تکذیب می کند و ادعاهای اسماعیل را دروغ می داند. (مشروح گفت وگو را اینجا بخوانید)
به گزارش تسنیم می گویند خیلی از زندانی های این زندان هنوز هم نمی دانند قاتل آتنای 6ساله، در یکی از سلول های همان زندانی است که آنها هر روز و شب شان را پشت میله ها و دیوارهای آن می گذرانند؛ زندانی هایی که کمتر روزی است داستان قتل دلخراش آتنا را دهان به دهان نچرخانند و هر روز روایت جدیدی به آن اضافه نکنند. از وقتی قاتل آتنا را به زندان آورده اند، در انفرادی بوده؛ دور از چشم همه؛ با دو نفر محافظ شبانه روزی؛ می گویند زندانی های اینجا آن قدر غیرتی هستند که اگر بو ببرند «اسماعیل» پشت همین میله ها و دیوارها است، لحظه ای زنده اش نمی گذارند؛ قاتلی که با اعمال شیطانی و قتل فجیع آتنا، نه تنها قلب پدر و مادرش را که قلب تمام مردم ایران را به آتش کشید. با هر قدمی که برمی دارد، صدای جیرینگ جیرینگ کشیده شدن زنجیرهای پابند «اسماعیل» به موزاییک داخل بند، بلندتر می شود و صورتش در قاب نوری که از پشت سرش به داخل راهرو می پاشد، واضح تر می شود؛ چهره اش آرام است و بی روح؛ ریزاندام است و به نسبت آخرین عکسی که از او دیده ام  تغییری نکرده؛ با اینکه دستبند آهنی و پابند فلزی اش هیبتش را تکیده و افتاده کرده، ولی حال و روزش بهتر از چیزی است که تصور می کردم؛ صورت تراشیده؛ سر و وضع تمیز و مرتب و موهای فر و تنکی که معلوم است تازه شسته شده؛ به هر حال همه چیز در نگاه اول مرتب است و آرام... با اینکه تأکید داریم که کلماتش را به زبان فارسی بگوید ولی وقتی احساساتی می شود و اشک هایش از نوک بینی اش می چکد و صدایش می لرزد، ناخودآگاه کلماتش آذری می شود و جمله های یکی در میان فارسی و ترکی؛ نامفهوم؛ به هر حال لُبّ کلامش این است که اعترافات قبلی اش را بالاجبار گفته و خلاصه نه به آتنا تجاوز کرده و نه او را کشته ... حرف هایی که شاید باورش برای خودش هم چندان امکان پذیر نیست. متن زیر گفت وگوی یک ساعته ای است که با این متهم در زندان داشتیم؛ گفت وگویی که سعی شده برای حفظ امانت داری، حتی المقدور با همان کلمات شکسته و افعال محاوره ای به صورت مکتوب منتشر شود. _ اسماعیل، از اون روزی بگو که آتنا به قتل رسید.

توی مغازه در حال رنگرزی بودم؛ عرق کرده بودم؛ جلوی مغازه نشستم تا عرقم خشک شه؛ وقتی بلند شدم و رفتم داخل مغازه دیدم دختر بهنام از داخل سرویس، داره بطری آب معدنی پر می کنه؛ بهش گفتم "دختر، داری چه کار می کنی؟" یهو دیدم افتاده جلو دستشویی؛ از پله افتاده و داره از بینی و دهانش خون میاد؛ نمی دونم سکته کرده بود یا هر چی؛ منم از ترس پدر و فامیلشون که قره داغلی ان و از ترس اینکه اگه می فهمیدن منو می کشتن، پا و دهانش رو گرفتم که خون زمین نریزه. چون مغازه باز بود و ما کار می کردیم، توی مغازه مشتری میومد و برای اینکه مشتری نفهمه بردمش اتاق پشتی قایمش کردم اونوقت دیدم مرده؛ نمی دونم از افتادن مرده یا سکته کرده یا تو دست من مرده به هر حال داخل مغازه من اتفاق افتاده بود.

_ یعنی تو آتنا رو نکشتی؟

نه من نکشتم یا از پله افتاده یا وقتی دستم رو جلوی دهانش گرفته بودم که خون روی زمین نریزه مرده یا نمی دونم سکته کرده مرده ولی من نکشتمش؛ خودم دختر دارم؛ ای کاش من مرده بودم و اون نمرده بود. خودم دختر دارم سه تا بچه دارم.

_ خب تو قبلاً اعتراف کردی که آتنا رو کشتی.

من توی فشار بودم؛ سرم باد کرده بود؛ همه بدنم سیاه بود؛ گفتم توی پارس آباد هرچی کشته شدن به گردن من بیاندازید و منو راحتم بذارید؛ اعدام بشم از این عذاب و شکنجه راحت می شم. دو ماهه خانواده ام رو ندیدم به خدا من هم آدمم؛ منم اشتباه کردم ولی اشتباهم فقط این بود که به پدرش نگفتم.

_ خب وقتی دیدی آتنا افتاده روی زمین چرا به پدرش نگفتی که چه اتفاقی افتاده؟

ترسیدم؛ ترسیدم منو بکشن؛ ولی کاش گفته بودم و می مردم ولی این همه عذاب نمی کشیدم؛ من توی این مدت یک مرتبه از اول تا آخر قرآن رو خوندم تا خدا از سر تقصیرم بگذره ولی ترسیدم از اینکه به پدرش بگم. حتی چند بار هم پدرش رو توی مسجد جامع دیدمش ولی جرأت نکردم بهش بگم.

_ ولی نتیجه آزمایش های پزشکی قانونی صراحتاً می گوید که به آتنا تجاوز شده است.

من تجاوز نکردم؛ وجدانم راحته. خودم دختر دارم؛ منم انسانم؛ وجدان و شرف دارم؛ به خدا قسم می خورم دست به اون دختر نزدم. پزشک قانونی هم بگه، مهم نیست؛ من وجدانم راحته که به اون بچه دست هم نزدم. بمیرم هم وجدانم راحته.

_ ولی نتیجه آزمایش ها چیز دیگه ای هست...

به من می گن مایع شهوتی روی شلوارت بوده؛ خب اصلاً من هیچی؛ اگه دختری افتاده باشه و در حال مرگ باشه، کسی احساساتی می شه؟

_ جنازه آتنا را چطور مخفی کردی؟

توی یک سطل بزرگ که پلاستیک داشت انداختمش؛ بعداً بردمش توی پارکینگ.

_ کی طلاهای آتنا رو برداشتی؟ بعد از اینکه انداختی اش توی بشکه؟

همون موقع که جنازه آتنا روی زمین بود النگوهاش رو درآوردم؛ قبل از اینکه بندازمش توی بشکه.

_ خب یعنی تو توی اون شرایطی که خون از دهن و بینی آتنا میومد و به قول خودت ترسیده بودی که کسی نیاد توی مغازه و حتی مطمئن هم نبودی که مرده یا نه، طلاهاش رو درآوردی؟

پدرش دستفروش بود؛ من نیاز مالی ندارم ولی دنبال یک فرصتی بودم که طلاهاش رو بندازم توی حیاط خانه پدرش. من هیچ نیاز مالی ندارم. من خودم جای النگوها و گوشواره اش رو به پلیس گفتم.

_ توی مدتی که خانواده آتنا ازش بی خبر بودن، پدرش پیش تو نیومد تا سراغ آتنا رو از تو بگیره؟

نه اصلاً.

_ تو قبلاً هم پرونده داشتی.

نه نداشتم.

_ تو قبلاً توی زندان نبودی؟

چرا بودم؛ یه بار به خاطر زنا.

_ سابقه دیگه ای هم داشتی؟

ضرب و جرح، قتل و آدم ربایی که در آن تبرئه شدم.

_ اطرافیانت می گن آدم شروری هستی...

نه! اصلاً

_ خب! معمولاً به آدمی که سابقه زنا داره؛ سابقه ضرب و جرح داره؛ سابقه آدم ربایی و قتل داره می گن شرور.

(سکوت)

_ توضیح می دی که پرونده زنا مربوط به چی بوده؟

وقتی من از زن اولم جدا شده بودم یک زنی بود به اسم فرانک؛ یک ماه با من دوست بود؛ یک بار رفته بود سفر و به من گفت که بعد از سفر میاد اردبیل منم از پارس آباد برم اردبیل تا یک روز با هم بگردیم؛ گفتم باشه؛ بعدازظهر یه آقا و خانمی آمدند مغازه من و گفتند "تو که با دختر من فرار کردی بگو کجاست؛ اون با یکی نامزده" و از این حرفها؛ من هم گفتم "من اینجام اون یه شهر دیگه"؛ بعد از اون مأموران پلیس امنیت اخلاقی آمدند و به من گفتند باید بروم دادگاه؛ من هم رفتم؛ پدر دختر و قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ بعد از حرف های پدر دختر گفتم که "آن دختر رفته مسافرت و من پارس آبادم؛ چطور ممکنه با هم فرار کرده باشیم؟"، خلاصه تبرئه شدم ولی 10 روز بعد خود «فرانک» آمد سراغم و گفت "اگه با من نیایی من خودم را می کشم"؛ من هم گفتم "برو بکش؛ من با تو فرار نکردم"؛ خلاصه بعد از یک ماه دوباره از من شکایت کرد و گفته بود که "این با من فلان کار و بهمان کار رو کرده"؛ قاضی به من گفت "تو این دختر را می گیری؟"، من هم گفتم "نه؛ من که اون رو سفر نبرده بودم"؛ نهایتاً محکوم شدم و 2 ماه زندان رفتم و با وثیقه آزاد شدم.

_ «عصمت غ» رو می شناسی؟ باهاش چند وقت ارتباط داشتی؟

عصمت مشتریم بود؛ من به داداش و خواهرش و 60 نفر که برام فرش می بافتن دستمزد می دادم ولی هیچ ارتباط دیگه ای باهاش نداشتم.

_ اون رو چطور کشتی؟

اونو نکشتم.

_ خودت مگه اعتراف نکردی؟

زیر فشار بودم و گفتم هر قتلی اینجا بوده رو من گردن می گیرم. اصلاً از خانواده اش بپرسید می گن که عصمت رفته آذربایجان و با یکی ازدواج کرده. توی آگاهی گفتن من یک سال و نیم یک خانه ای را اجاره کرده بودم و بعد پرسیدن عصمت.غ رو کجا نگه داشتم؛ منم بهشون گفتم من هر روز صبح میرم مغازه و شب برمی گردم؛ اگه یک ساعت دیر برم خونه خانمم زنگ می زنه می گه "کجایی؟". من یک سال و نیم کجا می تونستم برم؛ پارس آباد محیط کوچکیه؛ همه همدیگر رو می شناسن.

_  از همسر اولت جدا شدی؟

بله.

_ چرا می خواست از تو جدا بشه؟

اخلاقمون با هم جور درنمی آمد ولی من نمی خواستم طلاقش بدم.

_ می گن خانومت چون می خواستی به یک دختربچه تجاوز کنی ازت جدا شده.

نه؛ چون من طلاقش نمی دادم گفت که من یک دختربچه 9ساله رو برده بودم حموم.

_ برادرت مصاحبه کرده و گفته چند وقت پیش وقتی دختر همسایه تون اومده بوده از تو ابریشم قالی بگیره، گریه کنان برگشته بوده خانه شان و برادرهایش هم به خاطر کاری که تو با خواهرشان کرده بودی و او گریان برگشته بود خانه، با تو درگیر شدن ...

نه این دروغه؛ من با برادرهای اون به خاطر مسائل مالی درگیر شدم. همه این حرفا دروغه؛ همه چی توی پرونده من در دادگاه هست.

_ پدر آتنا گفته راضی به اعدام تو نیست؛ می خواد تو سنگسار بشی.

من راضیم به رضای خدا؛ هرچی مصلحت الهی باشه همون می شه؛ خب حق می دم بهشون؛ بچه شون مرده؛ من اشتباه کردم که همون اول که بچه شون روی پله افتاده بود(!) بهشون نگفتم.

_ دوربین مغازه ات را چرا خاموش کرده بودی؟

مدتی بود که می خواستم مغازه را تخلیه کنم؛ برای همین هم دوربین مغازه را از یک ماه قبل از حادثه از برق کشیده بودم؛ الآن هم شما مغازه را ببینید مشخص است که دیوارها بتونه کاری شده تا مغازه را موقع تحویل، تمیز به مالک بدهم.

_ یک فیلم از تو هست که داری میوه از مغازه دار همسایه ات می دزدی؟

صاحب مغازه دندان من را شکسته بود و محکوم هم شده بود؛ آمد پیش من و بهم گفت "اگه رضایت ندی، من از تو فیلم دارم که در حال دزدی هستی و می روم شکایت می کنم"؛ گفتم "برو شکایت کن"؛ شکایت کرد ولی من در دادگاه هم گفتم و شاهد هم داشتم که اون اجناس را خریده بودم؛ آخه سیب زمینی چه ارزشی داره که من بخوام سیب زمینی بردارم؟ همه اینها توی پرونده هم هست و من هم در اون پرونده تبرئه شدم.

_ خیلی ها می گویند یکی از بستگانت که در سیستم قضایی پارس آباد سمت مهمی داشته توی پرونده های قبلی ات کمکت می کرده...

نه به خدا اینها همه دروغ است؛ ما حدود 25 سال است که با او قهریم و رفت و آمدی هم نداریم و او هم تبریز است نه پارس آباد. هرچی می گن دروغه.

_ حال مادرت به خاطر کارهای تو خیلی خوب نیست؛ می گه روی بیرون رفتن از خانه را ندارد؛ یک جورایی خانواده ات می گویند تو آبروی آنها را هم برده ای...

(پس از مدتی سکوت) مادر و خانواده ام من را می شناسند؛ می دانند من اهل این کار نیستم؛ برادر، برادرش را می شناسد؛ مادر، پسرش را می شناسد؛ ای کاش پایم شکسته بود و این اتفاق نمی افتاد. (گریه)

_ فکر می کنی دادگاه چه حکمی برات صادر می کنه؟

نمی دونم... ولی وجدانم راحته... من اشتباه کردم. خدا می دونه شاید اونها رضایت بدن؛ به هر حال آنها هم انسان هستند ولی من اشتباه کردم و پشیمانم. به خدا حاضرم دو تا دست منو ببرن ولی من دوباره چشمای اون بچه رو ببینم.

_ تجربه تلخ جنسی در دوران کودکیت داشتی؟ اصلاً بچه شر و شوری بودی؟

نه؛ من 30 سال کاسبی کردم؛ همیشه کمک خرج خانواده و کمک حال پدرم بودم؛ خواهرم را عروس کردم؛ شغلم رنگرزی بود؛ یک عمر با آتش و رنگ کار کردم و در آخر هم سرنوشتم این طوری شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code