| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران: هشت بیمارستان استان گیلان موفق به دریافت گواهی نامه پذیرش بیماران بین الملل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، چهار بیمارستان دولتی و چهار بیمارستان خصوصی در رشت، موفق به دریافت گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند. بنا به این گزارش، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای استاندارد سازی و ساماندهی مراکز متقاضی پذیرش بیماران بین المللی، مراکز آموزشی درمانی پورسینا، حشمت، رازی و ولایت، با توجه به دارا بودن کادر توانمند در ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی و نیز با توجه به گردشگرپذیر بودن گیلان موفق به دریافت گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل شدند. این گزارش می افزاید، همچنین بیمارستان های خصوصی پارس، قائم، آریا و گلسار نیز حایز دریافت این گواهینامه شدند، اکنون با اخذ این گواهینامه امکان پذیرش این بیماران با هماهنگی دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) در این بیمارستان ها فراهم شده است. 25 بیمارستان دولتی و هفت بیمارستان خصوصی در استان گیلان فعال است.