| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: محمود باقری خطیبانی عصر امروز در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای چهارم اظهار داشت: باور ندارم آیا آخرین روز است؟ به گزارش صبح رشت؛ وی افزود: فکر کنم از فردا هستیم و اگر داد و فریاد کردیم برای جیب خودمان نبود و برای رضای خدا و مردم بود. عضو شورای شهر رشت در ادامه گفت: امیدوارم شورای پنجم شورای موفقی باشد و موفقیت شورای پنجم به موفقیت شهروندان برمی گردد و موفقیت نصیب مردم می شود. باقری خطیبانی ابراز داشت: اگر مردم به من رای ندادند اصلح تر از من را دیدند و می توانم جای آقای علیپور را در شهر پر کنم و اگر ایشان لباس نپوشید بنده آمادگی پوشیدن لباس را دارم و جارو بزنم و تا کنون هرچه گفتم عملی کردم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code