| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران:معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه ها گفت: این مسئله باید با حداقل تقابل و حداکثر تعامل پیش رود. اوایل انقلاب بحث حضور زنان تابو بود ولی تدریجا با همکاری بخش های مختلف جامعه و همکاری خوب مراجع شرایط بهبود یافته است. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار امروز در نخستین نشست خبری خود در مقام معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در حال حاضر در ورزش قهرمانی زنان، در سه رشته، حضور آنها با لباسهای اسلامی قطعی شده است، این در حالیست که فدراسیون بسکتبال نیز با لباس ایرانی ـ اسلامی زنان ایران موافقت کرده است. صدای همه طیف ها را می شنویم وی با اشاره به اهمیت نگاه ملی به معاونت زنان گفت: تلاش می کنیم صدای همه گروه ها و طیف ها، پیشنهاد و نقطه نظرات آنها را بشنویم و نگاه مان نسبت به قومیت ها و خانواده با توجه به حفظ هویت آنها خواهد بود. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر بحث مصرف گرایی و آسیب های مصرف گرایی و محیط زیست ادامه داد: نگاهمان فراگیر و ملی است و تلاشمان این خواهد بود تا خواست همه مردم که در انتخابات منجر به انتخاب آقای روحانی شد، در نظر گرفته شود. ابتکار با اشاره به حضور زنان در سطح معاونان وزراء نیز گفت: در دوره گذشته در سطح وزارت آموزش و پرورش دو معاون و در بهزیستی هم از دو معاون زن استفاده کردیم. زنان باید به تدریج وارد میدان شوند وی با تاکید بر اهمیت تعادل جنسیتی در بحث حضور اجتماعی زنان ادامه داد: زنان باید به تدریج وارد میدان شوند. نسبت به حضور زنان در سطح ادارات کل شهرستان ها برنامه ریزی هایی انجام شده است. در سطح معاونت ادارات در استان ها و ستاد نیز زنانی در سطح مدیرکلی منصوب شده اند. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه نگاه زنان در بسیاری از دیدگاه ها نگاهی مکمل است و آنها می توانند راه حل هایی را برای حل مسائل ارائه دهند، افزود: در حال حاضر بخش عمده ای از مخاطبان وزارت بهداشت، زنان هستند. بیش از 27 درصد از اساتید دانشگاه در وزارت علوم و 50 درصد از مخاطبان آموزش و پرورش هم زنان هستند؛ بنابراین با توجه به این آمار چرا نباید زنان در بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند؟. ابتکار با تاکید بر اینکه دیدگاه زنان اثربخشی بالایی دارد، اظهار کرد: تلاش شده است که این رویکرد تبدیل به بخشنامه ای در شورای عالی اداری شود و این مساله در دولت رصد خواهد شد. همکاری جدی با مجلس و حقوقدانها برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید دردولت نسبت به مدیریت زنان برنامه ریزی وجود داشته باشد، گفت: زنان باید ابتدا در سطح معاونان وارد میدان شوند. در حال حاضر نیز دو زن در سمت معاونت رییس جمهور قرار دارند و در عین حال تلاش می کنیم که از آقایان هم در سطح معاونت استفاده کنیم. ابتکار از برگزاری نشست مشترک تخصصی با فراکسیون زنان مجلس خبر داد و درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال گفت: در این زمینه همکاریهای جدی با مجلس و حقوقدانها خواهیم داشت و از تجربیات گذشته و همچنین سایر کشورها استفاده خواهیم کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code