| یکشنبه، 07 آذر 1400
از سوی محمدرضا عبدالملکیان دبیر کنگره؛
       کد خبر: 135649
نگاه ایران:در پی انتشار خبر برگزاری «نخستین کنگره بزرگ شعر نو ایران»، محمدرضا عبدالملکیان دبیر این کنگره، چگونگی دریافت مقالات و شعرها، همچنین اطلاعات آثار برای ارائه در نمایشگاه تخصصی کتاب کنگره را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، دبیر «کنگره بزرگ شعر نو ایران» جزییات برگزاری این کنگره را به شرح زیر اعلام کرد:
الف - مقالات استادان و صاحب نظران می توانند مقالات خود را در زمینه های مرتبط با مباحث عمومی شعر نو ایران و موضوعات تخصصی شاخه های شعر نو (نیمایی، آزاد و سپید) تهیه و ارائه کنند.
ب - شعرها شاعران می توانند سه تا پنج قطعه از شعرهای نیمایی، آزاد یا سپید خود را به کنگره ارسال کنند.
ج - چگونگی ارسال مقالات و شعرها صاحبان آثار می بایست مقالات یا شعرهای خود را حداکثر تا تاریخ ٢٠ شهریور ٩٦ از طریق پایگاه اینترنتی «نبض هنر» www.nabzehonar.com به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
د - چگونگی استفاده و ارائه مقالات و شعرها در کنگره نظر به حجم و تراکم برنامه های کنگره، از صاحبان برجسته ترین مقالات و شعرها برای ارائه آثارشان در کنگره دعوت خواهد شد. مقالات و شعرهای برتر نیز برای درج در کتاب های ویژه کنگره مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ضمن آن که از دارندگان این آثار نیز برای حضور در کنگره دعوت خواهد شد.
ه - نمایشگاه تخصصی کتاب و آثار صوتی - تصویری شعر نو به منظور بررسی و انتخاب آثار برجسته و مناسب شعر نو و درباره شعر نو و ارائه نمونه های برجسته در نمایشگاه تخصصی کنگره، ناشران می توانند فهرست و اطلاعات پایه آثار منتشرشده ود (طی ٥ سال اخیر) را تا تاریخ ١٠ شهریور ٩٦ به نشانی یادشده ارسال کنند.
و - مکان و زمان برگزاری کنگره استان گیلان به عنوان یکی از خاستگاه ها و پایگاه های بالنده شعر نو ایران، میزبان این کنگره بزرگ و سراسری خواهد بود. کنگره بزرگ شعر نو ایران در دهه سوم آبان ماه، به مدت چهار روز، در شهرستان رشت و برخی دیگر از شهرستان های استان گیلان برگزار خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code