| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: جلسه اعضای منتخبین شورای پنجم بندر کیاشهر برگزار شد. صبح امروز منتخبین پنجمین دوره شورای بندر کیاشهر جهت تعیین شهردار جلسه ای برگزار کردند که در این جلسه پنج نفر از کاندیداهای شهرداری راه یافته به این مرحله با حضور در سالن شورا به ارائه برنامه های خود پرداخته و در ادامه مورد مصاحبه اعضای شورا قرار گرفتند که درنهایت از میان پنج نفر، سه نفر برای مرحله نهایی برگزیده شدند. سه شخصیت برگزیده برای مرحله نهایی شامل مهندس حمید خودشاد شهردار فعلی، مهندس ناصر رنجبر شهردار سابق سیاهکل و مهندس علی یحیی پور شهردار سابق پرند است. شایان ذکر است منتخبین پنجمین دوره  شورای شهر بندر کیاشهر جهت تعیین شهردار طی فراخوانی از افراد شایسته برای اعلام رزومه دعوت کرده بودند. بعد از این فراخوان  پانزده تن جهت شهردار شدن کاندیدا شده بودند، که منتخبین پنجمین دوره شورای شهر بندر کیاشهر در جلسه قبل پس از بررسی رزومه ها پنج نفر را انتخاب کرده بودند .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code