| چهارشنبه، 28 مهر 1400
 نگاه ایران:استاندار مازندران گفت: در سالهای قبل ۳۰۰ تن خاویار در دریای کاسپین تولید می شد که امروزه به صفر درصد رسیده است و عامل آن کشورهایی هستند که نفت تولید می کنند و باید پاسخگو باشند. ربیع فلاح شامگاه چهارشنبه در مراسم هجدهمین اجلاس روسای دانشگاه های دولتی حاشیه دریای کاسپین گفت: دانشگاه ها باید به تحقیقات کاربردی روی آورند و ایده ها را به محصول و کسب وکار تبدیل کنند و به حل مشکلات محلی و منطقه ای بپردازند و کارآفرین باشند. استاندار مازندران افزود: با توجه به ارائه گزارش متوجه می شویم که با یک سری از چالش های منطقه ای روبرو هستیم که دانشگاه ها نقش تأثیرگذاری در حل آن دارند. وی تأکید کردد: دریای مازندران به عنوان دریای صلح و آرام بوده که مردمان پنج کشور حاشیه در کمال آرامش در کنار زندگی می کنند ولی متأسفانه با توجه به داشته هایی که از قبل داشتیم ذخایر ما  رو به انقراض است و نسبت به سالهای گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست و ما باید پاسخگوی نسل های آینده باشیم. استاندار مازندران گفت: در این اجلاس برنامه ای مدون شود که رشد و توسعه و بالندگی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد ما انتظار داریم که دانشگاه ها به مسائلی از قبیل نقش توریست، صنعت کشتی سازی و نیازهای اقتصادی و ... توجه کنند و ما بتوانیم با پارکهای علم و فناوری یک همایش داشته باشیم تا بتوانیم این مسئله را درآن بحث و بررسی کنیم و استانداران نیز به عنوان نقش حمایتی می توانند بسیاری از مشکلات اقتصادی را به کمک بخش های خصوصی حل کنند  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code