| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران:زن و مرد جوان که به خاطر جای پارک با هم درگیر شده بودند پس از کشمکش های طولانی با سماجت های بچگانه حاضر به گذشت نیستند. مأموران با رسیدن به محل حادثه متوجه درگیری بین رانندگان دو خودرو که زن و مرد جوانی بودند، شدند و پس از بررسی های میدانی پی بردند درگیری بر سر جای پارک بوده است. مرد جوان که راننده خودروی شاسی بلند بود جای پارک زن جوان را مسدود کرده که با اعتراض این زن روبه رو شده است. مأموران پی بردند مرد جوان در این صحنه با ناسزاگویی و حمله به خودروی زن با ضربات لگد به گلگیر عقب سمت راست و قسمت های شیشه و در خودرو به آن خسارت زده و بلافاصله از محل متواری شده است. با ردیابی پلاک خودروی شاسی بلند صاحب آن که مرد 35 ساله ای به نام فرید است شناسایی شد. زن 39 ساله به نام محدثه نیز خواستار مجازات وی شد. این درحالی بود که راننده پرادو در کلانتری همه ادعاهای محدثه را دروغ خـــــواند و از وی به خاطر تخریب خودرویش شکایت کرد. ماجرای درگیری این دو نفر به دادسرای ناحیه 2 تهران و پیش روی دادیار مهدی صفریان قرار گرفت و عجیب اینکه هرکدام با آوردن شاهدانی خود را تبرئه کردند. محدثه گفت: با خواهرم برای خرید به مرکز خرید گلستان رفتیم. وقتی خواستم خودرویم را پارک کنم ناگهان پرادو جلوی راهم را مسدود کرد. وقتی اعتراض کردم شروع به ناسزاگویی کرده و به خودرویم خسارت زد و بعد متواری شد. حتی در این مدت که شکایت کردیم این مرد به من پیامک داد که از شکایت خودم صرف نظر کنم در صورتی که در اینجا همه چیز را انکار می کند و من پیامک های ایشان را در گوشی خودم نگه داشته ام. در ادامه فرید گفت: من هیچ توهینی به این زن نکرده ام و ایشان در حضور شاهد من که خواهرم بوده شروع به ناسزاگویی به من کردند و به خودرویم آسیب زدند. من حاضرم که اگر این زن شکایت خود را پس بگیرد من نیز از شکایتم چشم پوشی کنم. بنابراین گزارش؛ در این پرونده فرید و محدثه حاضر به کوتاه آمدن نیستند و در یک کشمکش بچگانه با گذشت نزدیک به هفت ماه پرونده همچنان باز است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code