| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران:  روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: از غلامحسین خان درویش معروف به درویش خان که از نامدارترین موسیقیدانان ایران و صاحب سبک در زمان سلطنت قاجاریه است، به عنوان نخستین قربانی سوانح رانندگی با اتومبیل در درالخلافه نام می برند.
 او که رهبر گروه و جزء مریدان صفا علی ظهیرالدوله بود، تحولی در موسیقی ایرانی آغاز کرد. کنسرت های وی در گراندهتل بسیار مشهور بود اما آنچه او را از همه معروف تر کرده بود، آن بود که عواید حاصل از کنسرت هایش را وقف مردم مصیبت زده و ایتام می کرد. او در دوم آذر سال 1305 برای عزیمت به خانه اش، درشکه ای را کرایه کرد. درشکه درحالی که از خیابان امیریه به سمت شمال می پیچید با ماشینی از نوع فورد که از جهت مخالف می آمد، تصادف کرد. دلیل تصادف، بیشتر به ناشی بودن راننده نسبت داده شد. بر اثر این سانحه، اسب های درشکه درجا تلف شدند و درویش خان به بیمارستان نظمیه تهران برده شد و به دلیل ضربه مغزی پنج روز بعد در 54 سالگی فوت کرد. روزنامه «اطلاعات» فردای مرگ درویش خان با تیتر «تارمرد» دوستداران موسیقی در تهران را عزادار کرد. پیکر وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. هیچ سندی مبنی بر مقصرشناختن درشکه یا اتومبیل نیز پیدا نشد و اینکه بر سر راننده درشکه و اتومبیل چه بلایی آمد نیز از ابهاماتی است که بی پاسخ باقی مانده است. از دیگر تصادفات مهم و اولیه تهران دوباره در سال 1305 رخ داد و آن تصادف وزیر پست و تلگراف وقت بود. خودرو در خیابان سرچشمه با تیر چراغ برق تصادف کرد و به علت محکم بودن اتومبیل های آن زمان به وزیر و راننده اش آسیبی وارد نکرد اما به دلیل شدت تصادف، اتومبیل از حرکت باز ایستاد و خبر این تصادف صدر خبرها و جراید آن زمان شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code