| یکشنبه، 28 دی 1399
پروانه مافی نماینده مجلس خبر داد؛
       کد خبر: 135467
نگاه ایران:پروانه مافی از قول مساعد رییس جمهور برای تاکید به وزرا برای انتصاب معاونان زن خبر داد. به گزارش ایسنا، پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: همانطور که ریاست محترم جمهوری بارها مطرح کرده اند توصیه شده است که حتما وزرای محترم از زنان توانمند و متخصص در پست های کلیدی در عرصه معاونت های وزرا ، روسای سازمان ها و مدیریت ها استفاده کنند که این می تواند اقدام مهمی برای تحقق ماده 101 برنامه ششم توسعه باشد. مافی افزود: در حاشیه جلسه رای اعتماد نیز گفت وگویی کوتاه با ریاست محترم جمهور داشتم و از ایشان درخواست کردم تا علاوه بر توصیه، به وزرای دولت طی بخشنامه ای تاکید کنند که حتما برای انتصاب معاونان خود از زنان توانمند، متخصص و شایسته دعوت به همکاری نمایند. آقای روحانی نیز در پاسخ تصریح کردند که بارها این موضوع را اخیرا مطرح کرده ولی از باب تاکید نیز حتما به وزرا اعلام می کنند که از زنان در عرصه های کلان مدیریتی " معاونتها ، روسای سازمانها و مدیریت " استفاده شود. مافی با تاکید بر قول مساعد روحانی برای بهره گیری از حضور زنان در عرصه های کلان مدیریتی در دولت دوازدهم گفت: من به عنوان نماینده مستقیم زنان در مجلس نیز وظیفه خود می دانم تا حمایت ها و اقدامات لازم را برای حضور هر چه بیشتر زنان در جایگاه های مدیریتی انجام دهم که در همین راستا از ماه ها قبل به شناسایی زنان توانمند و متخصص پرداختم و لیستی از زنان توانمند تهیه شد که خدمات آقای روحانی ریاست محترم جمهور و البته آقای دکتر جهانگیری معاون اول ایشان ارائه شده و امید است تا معرفی زنان شایسته و توانمند معیاری برای شایسته سالاری و عدالت محوری در عرصه مدیریت کلان کشور قرار گیرد . مافی همچنین تاکید کرد: هر چند که امیدوارم آقای روحانی به شفاف سازی نسبت به موانع عدم معرفی وزیر زن در دولت برای نمایندگان مردم در مجلس بپردازنند، نسبت به حضور زنان در جایگاه معاونت های وزرا و عرصه های دیگر مدیریتی که می تواند منجر به رویکرد متوازن در برنامه ریزی کشور و توسعه پایدار شود پیگیری های لازم را خواهم داشت .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code