| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: رقابت های شمشیربازی المپیاد دانشجویان جهان با درخشش دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به کار خود پایان داد. محمد رهبری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به همراه هم تیمی خود با درخشش در رقابتهای اسلحه سابر المپیاد دانشجویان جهان وشکست رقبای خود از جمع 64 سابریست شرکت کننده در این رقابتها توانست به جمع 4 سابریست برتر رقابتها جهانی راه یابد. مجید مشک بید حقیقی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ضمن تبریک کسب این افتخار به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی گفت: محمد رهبری دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به همراه هم تیمی خود با درخشش در رقابتهای اسلحه سابر المپیاد دانشجویان جهان وشکست رقبای خود از جمع 64 سابریست شرکت کننده در این رقابتها توانست به جمع 4 سابریست برتر رقابتها جهانی راه یابد. وی ادامه داد: محمد رهبری به همراه هم تیمی خود توانستند با کسب دو مدال برنز المپیاد دانشجویان جهان در چین تایپه تاریخساز شده و نخستین مدالهای تاریخ شمشیربازی ایران در المپیاد دانشجویان رابه نام خود ثبت کنند و با کسب این مدال ها یک بار دیگر نام و آوازه شمشیربازی ایران را در میادین بین المللی بلند آوازه ساختند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code