| سه شنبه، 08 فروردین 1402
نگاه ایران: اعضای هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود، در پی رایزنی ها و هماهنگی مؤسس باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت و با عنایت به سوابق علاقه مندان حضور در هیأت مدیره و پس از بررسی های به عمل آمده اعضای محترم هیأت مدیره باشگاه معرفی شدند.

دکتر علی افتخاری، دکتر فیاض زاهد، مهندس پرویز گلریز، حاج عباس قویدل و میر شهاب مؤمنی پنج عضو معرفی شده هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود هستند.

در حال حاضر و بر مبنای اساسنامه موجود اعضای هیأت مدیره متشکل از پنج نفر با عناوین رئیس، نایب رئیس دبیر و سخنگو و دو نفر عضو می باشند و این اعضاء برای یک دوره دوساله انتخاب می گردند که قطعاً در کوران فعالیت های این باشگاه امکان افزایش اعضای هیأت مدیره در صورت تصویب وجود خواهد داشت.

برخی از مسئولیت های اعضای هیأت مدیره به شرح زیر است:

تصمیم گیری نهایی در مورد امور باشگاه، تلاش در جذب و جمع آوری کمک های مالی برای باشگاه، بررسی صورت گزارش تنظیم شده توسط مدیرعامل که شامل خلاصه صورت دارایی و قروض باشگاه هر شش ماه یک بار است، تعیین نحوه امضا اوراق تعهدآور باشگاه (چک ها، بروات، سفته های، اوراق ورزشی و ….) و نیز اشخاصی که حق امضا دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code