| چهارشنبه، 10 آذر 1400
هشدار به افرادی که در لابی‌هایشان شهر را فراموش کرده‌اند؛
       کد خبر: 135119
نگاه ایران/امیر علیپور «در آن وقت که شیخ ما، ابوسعید ابوالخیر به نیشابوررفت، استاد امام ابوالقاسم قشیری (صوفی بزرگ و شیخ خراسان و صاحب الرساله القشریه) شیخ ما را ندید و او را منکر بود. هر چه بر زبان شیخ ابوالقاسم می رفت عینا به شیخ ما بازمی گفتند... و شیخ هیچ نمی گفت. روزی بر زبان استاد امام (ابوالقاسم) رفت که بیش از این نیست که بوسعید حق تعالی را دوست می دارد و حق تعالی ما را دوست می دارد. فرق این است که ما در این راه پیلیم و بوسعید پشه! این خبر را نزدیک شیخ ما آوردند. شیخ آن کس را گفت برو پیش استاد امام و بگو که:"آن پشه هم تویی، ما هیچ نیستیم، و ما خود در این میان نیستیم. (اسرارالتوحید) حکایت این روزهای رشتِ خسته و غمگین ما حکایت ابوالقاسم قشیری هاست. مردانی که خود را همه می دانند و میخ خدا بر زمین. آن قدر شیفته ی خود هستند که دیگران را نه تنها نمی بینند بلکه باشندگان را هم مرده می پندارند. العجب از آفریدگانی چنین توانمند که خدا را شاهد به توانایی خود می گیرند و بهتر از خود نمی شناسند! می خواهند سقف آرزوهای کوچک خود را به زور لابی گری تا آسمان آبی شهرمان بالا ببرند. خطاب به آنان که مدعی آبادسازی رشت اند می گویم؛ اینجا هرچند خسته و خاک گرفته و وامانده و محصور در بین کثیف ترین رودخانه های جهان است،اما "اینجا همچنان رشت است". اگر این گونه است، از تصدق مدیران فرمایشی است. لذا بدانید و آگاه باشید این بار در بر پاشنه شمایان نخواهد چرخید. رشت زنده است تا وقتی که حتی (فقط و فقط ) یک رشتی زنده است. خواب را به چشمانتان حرام می کنیم اگر بخواهید رشت را به چشم پل پیشرفتتان ببینید. ما منتظر نخواهیم نشست تا فردای انتخاب شهردار، رسانه های بنویسند:"اینجا رشت است، همان گونه که بود!"جمله ادا شده باید این گونه باشد:"اینجا رشت است، همان گونه که لایق یک رشتی است" این را تک تک اعضای شورای مستقر و نیز شورای پنجم بدانند، تاریخ، انتخابشان را به قضاوت خواهد نشست. خوب و بد منتخبتان با شماست و قضاوت با مردم. مباد سهم خواهی های معمول نام شما را در تاریخ آن گونه بنویسد که نباید. به قول اما خمینی (ره) بترسید از روزی که مردم بدانند در ذات نیتتان چیست. شهردار رشت هرکه باشد، ثانیه ای بعد از انتخاب باید با اولین نعمت خداوندی که خداحافظی می کند، خواب باشد. این شهر کار می خواهد نه سربار. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code