| چهارشنبه، 28 مهر 1400
Keyvan Behmanesh کیوان بهمنش برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که بخشی از فعالیت های یک سازمان به بیرون سپرده شود و در حقیقت خود سازمان از فرایند خارج شود و کارها توسط شخص ثالث انجام شود. در جهان مدیریت نوین ، عمل برون سپاری برای چابکسازی و پویایی سازمانها از چنان اهمیتی برخوردار شده است که امروزه سازمان های سرآمد، بسیاری از فعالیت های خود را در راستای تولید محصول و یا ارائه خدمت به صورت برون سپاری شده انجام می دهند. برون سپاری امروزه به امری شایع تبدیل شده است و در واقع بنیان سودآوری سازمانهای پیشرو و سرآمد بر پایه این عمل استوار گردیده است ، بطوری که علمای مدیریت نوین ، در کنار حواشی حاصل از رکود اقتصادی این روزهای سازمان ها ، این روش را  یکی از بهترین راه حل ها برای سازمانهایی  میدانند ، که در فکر ارائه خدمات با کیفیتی هستند که در عین حال حداقل هزینه ها را برای آنها به همراه داشته باشد . نگارنده این یادداشت نیز در اولین یادداشت خویش پس از انتخاب دکتر مهروز ثابت قدم به عنوان شارمند شهر محروم از تحصیل رشت ، یکی از راه های پویا سازی اقتصاد شهری را در برون سپاری بسیاری از خدماتی که مستقیما توسط سازمان فربه شهرداری انجام می گیرد ، دانسته و به ایشان پیشنهاد نموده بود که در تصمیم سازی برای برون سپاری فعالیتهای سازمان خویش ذره ای تردید نداشته باشد . اما در این یادداشت به عنوان یک شهروند علاقه مند به توسعه پایدار شهر رشت قصد بر آن است  نگرانی بزرگی که در برون سپاری فعالیت ها ، شهر رشت را تهدید می نماید را با شارمند خویش در میان نهیم. لطفا به تصاویر زیر به دقت توجه کنید : photo_2015-10-14_23-09-03 photo_2015-10-14_23-10-32 photo_2015-10-14_23-09-00   تصاویر بالا مربوط به یکی از فعالیت های برون سپاری شده سازمان شهرداری رشت است که تصمیم سازی این برون سپاری ، مربوط به دوره شهردار قبلی میباشد که قرارداد مربوطه تا زمان حال  و به این شکل اسفناک به شهردار فعلی به ارث رسیده است  . در این یادداشت بنا نداریم به سازوکار عقد قراردادهای این چنینی ورود نماییم ، ولی آیا به راستی هرگونه برون سپاری آیا میتواند نافی مسئولیت کیفی ما باشد در قبال شهروندان ما ؟ یکبار دیگر به تصاویر بالا با دقت توجه کنید: آیا شهر رشت و شهروندان آن بدین گونه باید از میهمانان خویش که هر کدام از آنها در فرایند توریسم و گردشگری یک منبع درامدی محسوب می شوند ، میهمان نوازی نمایند ؟ آیا این حلبی آباد که نام کمپینگ با امکانات رفاهی بر آن نهاده اند ، زیبنده شهر رشت است ؟ نمیخواهیم به تعریف کمپینگ ورود نماییم و تنها دوستان تصمیم ساز این مورد عجیب شهر رشت را ارجاع میدهیم به تعریف کمپینگ در دانش نامه آزاد ویکی پدیا ، ولی میخواهیم از منظر استانداردی واکاوی نماییم که آیا برون سپاری فعالیتها ، نافی مسئولیت مدیران تصمیم ساز شهرداری رشت است ؟ آیا برون سپاری فعالیتها ، نافی مسوولیت  کیفی مدیران تصمیم ساز شهرداری رشت است ؟  اگر بخواهیم در چارچوب استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت به این موضوع بنگریم ، بایستی اذعان نماییم که این استانداردها ، صراحتا عنوان نموده اند که هرگونه برون سپاری فعالیت ها ، نافی مسوولیت کیفی سازمان برون سپارگر نبوده و سازمان برون سپارگر می بایست مطمئن گردد که کاملا همه چیز به صورت کامل انجام می گیرد و ذینفعان سازمان ما از باکیفیت ترین خدمات بهره مند می شوند. همان گونه که عنوان شد برون سپاری موضوعی حایز اهمیت برای سازمان شهرداری رشت به منظور افزایش چابکی و با هدف پویاسازی اقتصاد شهر و شهروندان است ولی در عین حال اگر از دایره چشمان نظارتی سازمان خارج گردد  بسیار بسیار مناقشه بر انگیز است. و نمونه این عمل محل کمپینگ دور از شان رشت ، دور از شان شهروندان رشت و دور از شان شارمند رشت است و امید است به صورت اضطراری این منظر نازیبا از چهره شهر ما زدوده شود .  برون سپاری در تئوری، ارائه خدمات با کیفیت با کمترین هزینه تعریف شده است. با این حال، این به آن معنا نیست که در صورت برون سپاری همه چیز به صورت کامل انجام می گیرد و شما از باکیفیت ترین خدمات بهره مند می شوید.    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code