| چهارشنبه، 10 آذر 1400
با احکامی از سوی روحانی؛
       کد خبر: 135093
نگاه ایران: به دنبال برگزاری رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم و عدم رای آوری حبیب اللهa بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، رییس جمهور مهندس ستار محمودی قائم مقام وزارت نیرو  را به سرپرستی «وزارت نیرو» منصوب کرد. رییس جمهور ، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی مهندس ستار محمودی را به سرپرستی «وزارت نیرو» منصوب کرد… همچنین با حکم رییس جمهور دکتر سیدضیاء هاشمی  معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد. رییس جمهور ، براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و در حکمی ، دکتر سیدضیاء هاشمی را به سرپرستی «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code