| یکشنبه، 23 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی:پنجمین دوره انتخابات نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استانداری گیلان صبح روز شنبه 28 مرداد برگزار شد. در این گردهمایی که در دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان برگزار شد پیمان بازدیدی مدیرعامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما٬ با اخذ اکثریت آرا به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد استان گیلان برای مدت 2 سال انتخاب شد. پیمان بازدیدی یکی از فعالان محیط زیست استان گیلان و مدیرعامل موسسه سرزمین ایده آل ما از تشکل های فعال در زمینه حفظ و نگهداری محیط زیست استان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code