| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با درخشش «کچول و دیو دنیای مجازی » و« دوست واقعی من کیه؟ » در حوزه کودک و «تر، خشک، تفکیک» ، «یک سوء تفاهم کوچک» و «مستاجر» در حوزه بزرگسال برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند. به گزارش ایران تئاتر از ۳۱۰ طرح و ایده رسیده به این جشنواره ٧٥ طرح و ایده انتخاب و پس از بازبینی ١٥ نمایش در بخش مسابقه و ٥ نمایش در بخش کودک پذیرفته شد که در نهایت در مراسم اختتامیه برگزیدگان جشنواره توسط هیات داوران متشکل از قطب الدین صادقی، کوروش زارعی و نادر برهانی مرند به این شرح معرفی شدند: ١- بروشور جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به طراح بروشور نمایش «مستآجر» فخرالسادات میر حسینی از تهران اهداء شد ٢- موسیقی جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ ریال به گروه موسیقی نمایش «سین مثل سرباز» نوید لاهیجی، هامون نقیبی و سهیل بیکران از شهرستان لاهیجان اهداء شد. ٣- طراحی لباس جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ریال به طراح لباس نمایش «سین مثل سرباز» حمیده پرند آور از شهرستان لاهیجان اهداء شد. ٤- برگزیدگان بخش طراحی فضا ومحیط ١-تقدیر هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال از طراحی فضا و محیط نمایش «گمشده» محمد پور علی تقدیر بعمل آورد. ٢-طراح برگزیده جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ٧/٥٠٠/٠٠٠ ریال به طراح صحنه و فضا نمایش «مستاجر» مسعود براهیمی از استان تهران اهدا شد. ٥- بازیگری زن ١-رتبه سوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به بازیگر نمایش «تر، خشک، تفکیک» شیدا خانزاده از رشت اهدا شد ٢-رتبه دوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ریال به بازیگر نمایش «یک سوء تفاهم کوچک» شقایق گل بنفشه از شهرستان رودسر اهدا شد ٣-رتبه نخست جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به بازیگر نمایش «مستاجر» دل آرام کرمی از استان تهران اهداء شد. ٦- برگزیدگان در بخش بازیگری مرد رتبه سوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال به طور جداگانه به بازیگرهای نمایش «تر، خشک، تفکیک» امیر حامد از شهرستان رشت و ارشد امیر اسکندری از رشت اهداء شد. رتبه دوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ ریال به بازیگرنمایش های «یک سوء تفاهم کوچک» و نمایش «توهم» به امیر رجب پور از رودسر اهداء شد. رتبه نخست جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به بازیگرنمایش «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است» به محمد هادی عطایی ازاستان تهران اهداء شد ٧- طرح و ایده رتبه سوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ٥/٠٠٠/٠٠٠ریال به طرح و ایده نمایش «مستاجر» به مسعود براهیمی از تهران اهداء شد رتبه دوم جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ ریال به طرح و ایده نمایش «تر، خشک و تفکیک» امیر حامد از رشت اهداء شد. رتبه نخست جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به طرح و ایده نمایش «یک سوء تفاهم» کوچک امیر رجب پور از رودسر اهداء شد ٨- کارگردانی ١-تقدیر از کارگردانی با اهداء لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ریال از کارگردان نمایش «تمنای صلح» مریم شوقی تقدیر بعمل آمد. رتبه سوم کارگردانی جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ به طور جداگانه اهدا شد به ١-کارگردان نمایش «یک سوء تفاهم کوچک» امیر رجب پور از رودسر ٢-کارگردان نمایش «سین مثل سرباز» احمد نیک قلب از لاهیجان رتبه دوم کارگردانی جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ به کارگردان نمایش «تر، خشک، تفکیک» شیدا خانزاده از رشت اهداء شد رتبه اول کارگردانی جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره لوح تقدیر و مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ریال به کارگردان نمایش «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است» مجتبی خلیلی از تهران اهداء شد در ضمن هیات داوران برای معرفی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سال ١٣٩٦ و جشنواره تئاتر بین المللی تئاتر خیابانی مریوان نمایش های زیر را اعلام نمودند: الف) جشنواره فجر ١- «یک سوء تفاهم کوچیک» از رودسر ٢- «نمایش تر، خشک و تفکیک» از رشت ب) جشنواره مریوان ١-نمایش «این مکان مجهز به دوربین مداربسته است» از تهران   آرای هیات داوران بخش کودک و نوجوان: هیات داوران متشکل از کودکان و نوجوانان به اسامی آیلا نوبخت، صنم ارجمند، حسام الدین سلیمانی، امیرمهدی محمد علی نیا و مهدی بهشاد آرای خود را بشرح ذیل اعلام نمودند: بخش طراحی فضا ضمن تقدیر از نمایش «بوق بوق» جایزه و لوح تقدیر این بخش به نمایش «کچول و دیو دنیای مجازی» به محمد بیژنی نسب از فسا تعلق گرفت. برگزیدگان در بخش بازیگری زن: سپیده صادقیان در نقش «کچول» در نمایش «کچول و دیو دنیای مجازی» از فسا و هیام احمدی از نمایش " دوست واقعی من کیه " از گناوه برگزیدگان در بخش بازیگری مرد: میثم سرآبادانی از نمایش " جادوگر شهر زباله ها " از تفرش و فرامرز غلامیان از نمایش " دوست واقعی من کیه " برگزیده در بخش طرح و ایده: طرح " نمایش دوست واقعی من کیه؟" به نویسندگی هیام احمدی از گناوه برگزیده بخش کارگردانی: کارگردان نمایش " کچول و دیو دنیای مجازی " به محمد بیژنی نسب از فسا و کارگردان نمایش " دوست واقعی من کیه؟ " فرامرز غلامیان از گناوه در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با درخشش «کچول و دیو دنیای مجازی » و« دوست واقعی من کیه؟ » در حوزه کودک و «تر، خشک، تفکیک» ، «یک سوء تفاهم کوچک» و «مستاجر» در حوزه بزرگسال برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code