| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران:  محمود گبرلو با اشاره به اظهارات جمشید مشایخی در جشن منتقدان سینمایی از برگزارکنندگان مراسم های سینمایی درخواست کرد که سنجیده تر مهمانان و پیشکسوتان را دعوت کنند.
 محمود گبرلو مجری سابق برنامه «هفت» درباره حواشی جشن منتقدان سینما و سخنان جمشید مشایخی در اینستاگرام نوشت: «مردم هیچگاه بازی های درخشان و بیاد ماندنی استاد مسلم سینما جناب مشایخی را فراموش نمی کنند و همیشه از کلام ایشان در جشن ها و برنامه های مختلف بهره ها بردند اما دیگر حضور این اساتید آن هم در سن هشتاد و چهار سالگی و ایراد سخنرانی باید قدری سنجیده و حساب شده باشد.
خدای نکرده مباد از روی کهولت سن سخنی بگویند که برازنده خودشان همکارانشان و یا اهالی سینما نباشد. البته شاید امثال ایشان به عمد قصد دارند در این شرایط سنی مطلبی تاریخی را بیان کنند که منعی نیست اما دعوت کنندگان مراسم ها و همایش ها و جشن ها شاید لازم باشد آگاهانه تر و هوشمندانه تر نحوه حضور این افراد بسیار بسیار محترم را تدبیرکنند. استاد مشایخی در مراسم انجمن منتقدان سینمایی با بیان سخنانی باعث رنجش دل برخی شدند. منظور من انتقاد به انجمن منتقدان نیست بلکه همه تشکیلاتی است که قصد دعوت از پیشکسوتان را دارند. این جشن بهانه ای برای طرح دیدگاهم بود. بخدا ما انجمن را دوست داریم . اعتبار او اعتبار ماست.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code