| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: آزاده نامداری پس از حاشیه های فراوانش پستی با محتوای وداع منتشر کرد. در پی حواشی اخیر آزاده نامداری، او پستی را با محتوای وداع منتشر کرد. نامداری در اینستاگرامش نوشت:بیا وداع کنیم اگر بنا باشد کسی از ما بماند همان به که تو بمانی "کینه ی" تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا "عشق"ِ من. هشتگ های نامداری برای این پست این کلیدواژه ها است:محمود دولت آبادی/ شب/ آزاده نامداری/ عشق/ گل/ هم وطن/ رویا. این که وی از چه کسی یا چه چیزی وداع کرده است جای سوال دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code