| جمعه، 21 مرداد 1401
نگاه ایران:موسسه بامداد طی ماههای اخیر در تحقیقی گسترده، با بررسی درجه انحصار در صنعت خودرو ایران، سطح رقابت یا درجه انحصار این صنعت را در بخش هاى مختلف سنجیده است. نوشته حاضر بخش مختصری از نتایج این تحقیق است. به گزارش خبرآنلاین برای محاسبه درجه انحصار، شاخص های بسیار زیادی وجود دارد، که در میان آنها در این تحقیق از دو مورد از پرکاربردترین آنها، یعنیشاخص هرفیندال- هیرشمن(HHI) و شاخص نسبت تمرکز(CRn) استفاده شده است. در بررسی درجه انحصار در کل بازار خودرو ایران در این تحقیق، با در نظر گرفتن همه تولیدکنندگان CKD، تولیدکنندگان داخلی و واردات کنندگان خودرو، نکته ای که جلب توجه می نماید این است که از نقطه نظر تعداد تولید، بازار خودرو ایران دارای انحصار دوجانبه بین شرکت های ایران خودرو و سایپا است. اما اگر به جای تعداد، از حجم فروش ریالی واحدهای عرضه کننده استفاده کنیم، با یک بازار انحصار چندجانبه مواجه هستیم و قطب سومی که در این انحصار چندجانبه وارد مى شود، سهم ریالى فروش خودروهاى وارداتى است که سهمی حدود 25 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است. این سهم در مقایسه با سهم حدود 5 درصدی وارداتخودرو در آمارهای تعدادی، که از محاسبه نسبت تعداد خودروهای وارداتی به تعداد کل خودروهای موجود در بازار ایران، مشتمل بر خودروهای تولید داخلی،CKD و وارداتی، به دست می آید، نکته ای قابل تامل است. با وجود اینکه تعداد خودروهای وارداتی در مقایسه با تعداد تولیدات داخلی قابل چشم پوشی است، اما به دلیل اینکه متوسط قیمت خودروهای وارداتی، به طور قابل ملاحظه ای بالاست، این امر باعث بالا رفتن سهم بازار خودروهای وارداتی از نقطه نظر فروش ریالی می شود. در نتیجه انحصار صنعت خودرو در ایران از منظر سهم ریالى فروش، از حالت انحصار دوجانبه به چندجانبه تبدیل شده است. این سهم بالای فروش ریالی واردات در صنعت خودرو در حالی است که اعمال تعرفه های بالا بر خودروهای وارداتی، سبب افزایش قیمت دو تا سه برابری قیمت داخلی این خودروها نسبت به قیمت جهانی آنها شده است. بطورکلی قیمت نهایی خودرو وارداتی،نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 الی 55 درصدی که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است، عوارض که حدود 60 درصد از ارزش خودرو می شود و شامل مواردی همچون عوارض هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض جهت خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده و .. است. با این وجود، به نظر می رسد به دلیل اینکه محافظت تعرفه ای از صنعت خودرو داخلی نتوانسته است کیفیت خودروهای داخلی، چه در بخش تولید و چه در بخش CKD، را به سطح مطلوب و قابل رقابت با خودروهای وارداتی برساند، این خودروها حتی با قیمت های دو الی سه برابری خود نسبت به قیمت های جهانی، همچنان طرفدارانی جدی در داخل کشور داشته و در نتیجه سهم قابل توجهی از سهم ریالی صنعت خودرو کشور را داراست. با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می توان تحلیل کرد که تعرفه بالا برای خودروهای وارداتی که به منظور حمایت از تولید داخلی خودرو و تشویق تولیدکنندگان داخل کشور برای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل بوده است، با انکه سبب شده است که از نظرتعدادی این خودروها سهم کمی از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص دهند اما همچنان واردات با اختصاص سهم بسیار بالایی از اقتصاد صنعت خودرو، از بازیگران اصلی ولی پنهان صنعت خودرو است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code