| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: به تازگی نوعروس کرد ایلامى به میزان عدد تاریخ تولدش کاشت ۱۳۷۲ اصله درخت را مهریه خود اعلام کرد. در تصویر زیر کاشت یک اصله درخت توسط عروس و داماد ایلامی را می بینید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code