| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: همدست مرد جوانی که به یک دختر نوجوان تجاوز کرده بود، پس از سال ها فرار شناسایی، بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد. این مرد در جلسه رسیدگی که به صورت غیرعلنی برگزار شد، در غیاب همدستش که سال ها پیش اعدام شد، ادعا کرد دوستش به این دختر تجاوز کرده بود و خودش را بی گناه خواند. به گزارش شرق؛ سال ٩٣ دختر ١۵ساله ای به نام نرگس با ظاهری آشفته و پریشان به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: از دو مرد جوان که آنها را نمی شناسم شکایت دارم. آنها به زور من را به طرف قم بردند و به من تجاوز کردند. این دختر نوجوان که حال چندان خوبی نداشت، در ادامه به مأموران گفت: به عنوان مسافر در اتوبان یاسینی سوار یک خودرو شدم. خودرو به غیر از من و راننده یک سرنشین دیگر نیز داشت که من در مسیر متوجه شدم او دوست راننده است. ناگهان در میان راه، راننده و دوستش تصمیم گرفتند مسیر را تغییر دهند و به طرف قم حرکت کردند. سعی کردم خودم را از دست آنها نجات دهم و به آنها التماس کردم با من کاری نداشته باشند. اما آنها بدون توجه به حرف های من به راه خود ادامه دادند و در بیابانی نزدیک قم ماشین را نگه داشتند و به من تجاوز کردند و بعد از اینکه کارشان تمام شد، من را رها کردند. زمانی که آنها با خودرو در حال دورشدن بودند، شماره پلاک خودروی آنها را به خاطر سپردم. حالا از آنها شکایت دارم. کارآگاهان با اعلام این شکایت، هم زمان با انتقال این دختر نوجوان به پزشکی قانونی، کار خود را برای پیداکردن این دو مرد شرور آغاز کردند و چند روز بعد توانستند از روی شماره پلاکی که نرگس در اختیار آنها قرار داده بود، صاحب خودرو را شناسایی و بازداشت کنند. نرگس پس از روبه روشدن با این مرد که اکبر نام داشت، بلافاصله او را شناخت. در ادامه تحقیقات مأموران جست وجوی خود را برای شناسایی همدست دیگر او که جمشید نام داشت، ادامه دادند. با اعلام جواب پزشکی قانونی مبنی بر اینکه نرگس از جانب دو مرد مورد تجاوز قرار گرفته است و دی ان ای آثار برجای مانده روی بدن دختر جوان نشان می دهد یکی از آنها اکبر بوده است و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه او صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و در نهایت اکبر پس از محاکمه و بیان دفاعیاتش به اعدام محکوم شد و رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و در سال ٩۵ حکم او اجرا شد. در همین حین، تحقیقات پلیس برای پیداکردن جمشید همچنان ادامه داشت تا اینکه مأموران با دردست داشتن سرنخ هایی متوجه شدند او به اتهام سرقت بازداشت شده است. به این ترتیب کارآگاهان برای شناسایی نرگس را با جمشید روبه رو کردند و شاکی با گذشت چند سال از این حادثه چهره این مرد شرور را به خاطر داشت و تأیید کرد و گفت: این همان مردی است که سال ها پیش همراه با دوستش من را مورد تجاوز قرار داده است. جمشید اما در بازجویی ها منکر تجاوز به نرگس شد و گفت: این دختر دروغ می گوید و من هرگز به او تجاوز نکرده ام. به این ترتیب با توجه به مدارک موجود در پرونده و شکایت نرگس، کیفرخواست علیه جمشید صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. در این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، جمشید بار دیگر ادعا کرد بی گناه است و به نرگس تجاور نکرده است. او همچنین مدعی شد اکبر به تنهایی به این دختر تجاوز کرده است. با پایان گفته های شاکی و متهم و وکیل مدافعش، قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند و در نهایت این مرد ٢٨ساله را هم مانند هم جرمش به اعدام محکوم کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code