| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: هفتمین نشست منتخبان شورای پنجم عصر امروز چهارشنبه 25 مرداد با حضور منتخبان شورا به میزبانی سید امیرحسین علوی برگزار شد. فاطمه شیرزاد عضو پنجمین دوره شورای شهر با اشاره به برگزاری این نشست با اشاره به اینکه نامزدهای شهرداری رشت از فردا جهت ارائه برنامه های خود دعوت می شوند بیان داشت: حدود30 تن برای کرسی شهرداری رشت اعلام آمادگی کردند و از آن ها جهت مصاحبه دعوت خواهیم کرد. سخنگوی منتخبان شورای پنجم افزود: مصاحبه نامزدهای شهرداری رشت از فردا پنجشنبه آغاز می شود و منتخبان شورا شاخص های شهردار آینده رشت را در مصاحبه از نامزدها موردبررسی قرار می دهند. شیرزاد قانون مداری، تخصص و تجربه کافی در اداره مدیریت شهری، انگیزه خدمت به مردم، تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری و پاک دستی را ازجمله شاخص های انتخاب شهردار آینده رشت عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: از فردا پنجشنبه 25 مردادماه فرآیند انتخاب شهردار آینده رشت در دستور کار منتخبان شورای پنجم قرار می گیرد و نامزدهای شهرداری جهت ارائه برنامه های خود دعوت خواهند شد. سخنگوی منتخبان شورای پنجم شهر رشت ابراز کرد: رزومه ها و برنامه های کاندیداهای شهرداری رشت بعد از مصاحبه بررسی خواهد شد. شیرزاد کاندیداهای شهرداری رشت را متشکل از افراد بومی و غیربومی اعلام کرد و گفت: نامزدهای پست شهرداری رشت در یک زمان بندی مشخص و معین به ارائه برنامه های خود می پردازند. وی خاطرنشان کرد: جلسه آینده منتخبان شورای شهر رشت پس از پایان مصاحبه نامزدهای شهرداری رشت اطلاع رسانی خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code