| دوشنبه، 11 مرداد 1400
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 133912
نگاه ایران: رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش نظارت های بهداشتی درمانی در گیلان خبر داد و گفت:با نظارت دقیق و مستمر،تببین تقویم نظارتی و استاندارد سازی خدمات ارایه شده،می توانیم در راستای رضایتمندی مردم گام های موثری برداریم. به گزارش ایسنا، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک در جمع معاونان و روسای بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی گیلان، ضمن تقدیر از عملکرد معاونت درمان برای حفظ و ارتقای رتبه بندی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، تقویت در حوزه نظارت را به طور ویژه ای مورد تاکید قرار داد. وی ارائه خدمات با کیفیت به مردم را مهمترین برنامه دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانست و اظهار کرد:در این راستا،کیفیت مورد تایید از سوی تیم نظارتی دانشگاه، می تواند در اعتماد سازی ذینفعان بسیار مثمر ثمر باشد. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،ادامه داد:با نظارت دقیق و مستمر،تببین تقویم نظارتی و استاندارد سازی خدمات ارایه شده،می توانیم در راستای رضایتمندی مردم گام های موثری برداریم. دکتر یوسف زاده انجام اولویت بندی در برنامه ها، تعیین ضرورت ها و کارشناسی های مدبرانه را راه حل بهبود وضعیت موجود خواند و تاکید کرد:وضعیت بیمارستان ها باید تجزیه و تحلیل شود و روند فعالیت و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی شود. وی با بیان اینکه عملیاتی کردن برنامه ها با توصیه و نصیحت محقق نمی شود،خاطرنشان کرد:هرچند در حال حاضر بیشتر مشکلات ما به معضلات مالی برمی گردد اما با برنامه ریزی می توان راهی برای وضعیت موجود پیدا کرد،همه در حال تلاش هستند اما بهتر است این تلاش ها با برنامه ریزی همراه باشد،بنابراین در این میان مشارکت مدیران در برنامه ریزی و اجرا می تواند از سردرگمی واخدهای تابعه بکاهد. دکتر یوسف زاده برقراری ارتباط موثر بین مدیران و مدیران ارشد را در تصمیم گیری ها بسیار با اهمیت دانست و گفت:هیچ کس به تنهایی نمی تواند بار دانشگاه را به دوش بکشد،بدون عزم جمعی بهبود شرایط موجود امکانپذیر نیست و این مهم باید با همراهی همه پرسنل به ویژه مدیران تحقق پیدا کند.مدیران باید در عملیاتی کردن برنامه جدیت داشته باشند و از توصیه و نصیحت بپرهیزند،در این خصوص روش ها و سیاست های کاری باید درست تبیین شوند. رییس دانشگاه از عملیاتی شدن خرید متمرکز دارو و تجهیزات خبر داد و افزود:مسیر عملیاتی شدن خرید متمرکز در حوزه تجهیزات و دارو می تواند به برداشتن بسیاری از موانع پیش روی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها منجر شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code