| شنبه، 05 فروردین 1402
نگاه ایران:فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص نقاط قوت و ضعف اعضای کابینه ی معرفی شده از سوی حسن روحانی گفت: این کابینه طبیعتاً نقاط قوت و ضعفی دارد اما فارغ از هر چیز معتقدم کابینه در یک نگاه عمومی انتظارات را برآورده نکرده است. زاهد در گفت وگو با جماران افزود: البته آن طور هم نیست که آقای روحانی به آرمان ها و شعارهایی که زمان انتخابات داشته، پشت کرده باشد. 10 میلیون نفر به گفتمان روحانی رای دادند این استاد دانشگاه ادامه داد: آقای روحانی در  زمان انتخابات در حد مونتسکیو و ژان ژاک روسو ظاهر شد ولی بعد از انتخابات به محافظه کاری «ادموند برکی» تنزل پیدا کرد؛ این اسامی برای کسانی که حوزه تفکر سیاسی را دنبال می کنند، معنا دارد. وی ادامه داد: کسی که کاندیدا می شود طبیعتاً شعارها و برنامه هایی را مطرح می کند که بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند و رای بیاورد. به نظر می آید آقای روحانی در آن زمان نگران  فشارهایی بود که از سوی کمپین های آقای رئیسی و نیروها و حامیان آشکار و پنهانی آقای رئیسی به او وارد می شد و لذا به صورت خیلی جدی کمپینی را رهبری کرد که توانست آرای خاکستری را به سوی خود جذب کند. زاهد اضافه کرد: 10 میلیون رای دهنده ای که معمولاً وارد انتخابات نمی شدند با گفتمانی که آقای روحانی دم از آن می زد، حاضر شدند رای دهند اما طبیعی است که بعد از انتخابات فرد منتخب تفاوت معناداری با قبل از انتخابات پیدا می کند، در همه دنیا هم به همین صورت است. در انتخابات سایر کشورها مثل فرانسه، آلمان و حتی آمریکا این شرایط وجود دارد و نمی توان گفت این عملکرد غیرطبیعی است. روحانی فرصت وارد شدن به چالش های داخلی را ندارد زاهد افزود: اما درمجموع از کابینه انتظار بالاتری وجود داشت. به هر شکل باید به آقای روحانی کمک کرد. آقای روحانی برای اینکه روی زمین کار کند و بتواند در چهار سال آینده از فرصت های بین المللی و منطقه ای بهره ببرد، نه حق دارد و نه فرصت دارد وارد چالش های داخلی بشود. اگر آقای روحانی نمی تواند با وزرایی با نمره 100 کار کند و نتیجه اش از دست رفتن فرصت کار کردن شود، اما می تواند با وزرایی متوسط کار کند برای آنکه آرام آرام مطالبات و اهداف خود را پیش ببرد. این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: قابل درک است که آقای روحانی به این نتیجه برسد که در برخی از  حوزه ها با وزرای متوسط  کابینه را شکل دهد، اما کارش روی زمین نماند. فکر می کنم این نگاه با منطق سیاسی هم سازگاری دارد. اگر من فردی باشم که در زمان انتخابات در شهرهای مختلف برای آقای روحانی سخنرانی کرده و از او حمایت کرده ام، بازهم به عقب بازگردم و حتی با این کابینه روبه رو شوم، دوباره برای روحانی سخنرانی کرده و از او حمایت خواهم کرد. رئیس جمهوری به دنبال ترمیم شکاف های زمان انتخابات وی همچنین با تأکید بر اینکه باید شرایط واقعی را دید، گفت: ما باید یادمان باشد که این دولت از پس چه دولتی به قدرت رسیده است. دوره احمدی نژاد و سال 88 به بعد را باید به یاد داشته باشیم و لذا با این منطق باید به آقای روحانی  نگاه کنیم و به کابینه او اعتماد کنیم و او را همچنان صالح ترین و شایسته ترین فرد در نظر بگیریم. هرچند ما با وضعیت ایدئال فاصله داریم اما من توضیحات را ارائه دادم که بدانید همیشه صحنه سیاسی یکدست و هموار نیست و باید عقبه هر چیز در نظر گرفته شود. وی همچنین در مورد چرایی عملکرد روحانی در چینش کابینه گفت: من فکر می کنم آقای روحانی دارد به طور هم زمان یک سیاست دوگانه را پیش می برد، ازیک طرف آقای روحانی به دلیل عبور از بعضی خط قرمزها و طرح برخی از موضوعات در کمپین های انتخاباتی وارد حوزه هایی شد که برخی از  مقامات عالی رتبه نظام را به شدت آزرده خاطر کرد. به زعم من آقای روحانی به دنبال ترمیم شکافی است که در زمان انتخابات رخ داده است. دلیل عدم حضور زنان و اقلیت های دینی در کابینه روحانی زاهد ادامه داد: به طور مشخص چرا آقای روحانی از یک وزیر زن یا از برادران و خواهران اهل سنت در کابینه استفاده نمی کند؟ آن هایی که صحنه سیاسی ایران را درک می کنند، می دانند که ریشه این امر به کجا بازمی گردد. ما از عدم حضور این افراد حمایت نمی کنیم اما درک می کنیم چرا این اتفاق افتاده است. آقای روحانی قرار است در این کشور کار کند، اگر غیرازاین عمل کند شاید کابینه ای در ظاهر قوی تر داشته باشد، اما در عمل با مشکلاتی مواجه خواهد شد. عبور از روحانی نیست این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به اینکه آیا نحوه عملکرد روحانی به حمایت های آتی اصلاح طلبان از او ضربه می زند یا خیر گفت: اصلاح طلبان دارند یک بازی پر ریسک را انجام می دهند، اما به دلایل تئوریک  و استراتژیک می دانند که عبور از روحانی منطقی و درست نیست. آقای روحانی فعلاً از انتخابات فراغت یافته و کاری با اصلاح طلبان ندارد و تلاش می کند آن بخشی که در زمان انتخابات آسیب دیده را ترمیم کند. وی در پایان گفت: نکته مهم این است که اگر این دولت به لحاظ کارآمدی موفق شود کارنامه مطلوبی از خود ارائه دهد، بازهم اصلاح طلبان گرد او جمع خواهند شد. لذا باید این امید را به آقای روحانی داشته باشیم که اگرچه در منظر  سیاسی یا فرهنگی عقب نشینی هایی می کند، اما در حوزه های مدیریت و کارآمدی و اداره مشکلات کشور یک قدم به جلو برمی دارد و من به این امیدوارم که این کابینه می تواند راهگشا باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code