| شنبه، 12 آذر 1401
اختصاصی نگاه ایران: حدود زمستان سال 1345 ، هواپیمای یک گروه امریکایی در کوه های شمال تهران سقوط می کند.یک چترباز آلمانی برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او هم چترش به صخره ها گیر میکند و آویزان باقی می ماند. در آن زمان یکی از کار آمدترین نیروهای ویژه، استاد چتر کایت و کوهنوردی ارتش، گروهبان  «امیر قدم شاهی» برای نجات جان این گروه انتخاب می شود. او قهرمانانه تمامی گروه را نجات می دهد و در آن زمان از طرف جان ف.کندی، ریس جمهور وقت آمریکا مدال شجاعت به او اعطا می شود و توسط محمدرضا پهلوی هم از او تقدیر به عمل می آید و به پاس این عملیات، مجسمه او ساخته و تا کنون 49 سال است که در میدان دربند تهران نصب شده است. او که با درجه سرهنگی بازنشسته شد، در اردیبهشت سال 1391 درگذشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code