| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران: سر جوان افغان که با همدستی دوستش در یک خانه فساد مرد جوانی را کشته و زنی را بشدت مجروح کرده بود از قصاص رهایی یافت و به 2 سال زندان محکوم شد. این جوان در آخرین دفاع به دادرسان دادگاه گفت: «وقتی متوجه شدم آن زن ومرد دوستانم را به فساد کشانده اند نقشه قتل شان را کشیدم...» به گزارش ایران، رسیدگی به این جنایت از پنجم مهرسال 94، در پی قتل مرموز مرد جوانی در خیابان جیحون تهران آغاز شد. بازپرس کشیک قتل و مأموران پلیس وقتی به صحنه قتل رسیدند با پیکرهای خونین زن و مردی روبه رو شدند و بلافاصله هر دو را به بیمارستان انتقال دادند که مرد جوان جان باخت اما زن مجروح از مرگ جان به در برد. تنها سرنخی که پلیس توانست در صحنه جنایت پیدا کند گوشی تلفن همراه متعلق به قاتل بود که پس از 7 ماه جست و جو صاحب تلفن همراه که یک پسر افغان به نام «ولی» 22 ساله بود، دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. محاکمه این قاتل این هفته در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران برگزار شد؛ در ابتدای جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند و آنگاه اولیای دم درخواست قصاص متهم را مطرح کردند، سپس جمیله-زن نجات یافته- که در جلسه دادگاه حضور داشت به طرح شکایت از جوان افغان پرداخت که در ادامه دادرسی این جوان پای میز محاکمه ایستاد تا به سؤالات رئیس دادگاه پاسخ دهد. چه شد که تصمیم گرفتی زن و مرد را به قتل برسانی؟ چند وقتی بود که می دیدم دوستانم به خانه این زن و مرد شیطان صفت می روند. بعد فهمیدم آنجا خانه فساد بود برای همین تصمیم گرفتم آنها را بکشم. به آن خانه رفتم و به عنوان مشتری 50 هزار تومان دادم و وارد اتاق شدم که دیدم زن نیمه عریان نشسته است، اما از او فاصله گرفتم و خیلی زود بیرون رفتم و خودم را به کرج رساندم. بعد هم چکشی خریدم و این بار با دوستم به آن خانه رفتیم. وقتی داخل اتاق شدم با چکش چند ضربه به سر زن زدم و از اتاق بیرون آمدم. بعد هم با همان چکش ضربه هایی به سر مرد زدم و با دوستم از آن خانه بیرون آمدیم. من به افغانستان رفتم و ازدواج کردم، اما وقتی با زنم بعد از هفت ماه وارد ایران شدیم پلیس مرا دستگیر کرد و همسرم که از این اتفاق ترسیده بود فرزندم را سقط کرد. چرا سعی نکردی به پلیس خبر بدهی و خودت وارد ماجرا شدی؟ نمی دانم. آنقدر ناراحت و عصبانی بودم و خونم به جوش آمده بود که تصمیم گرفتم خودم این کار را انجام بدهم. آنها مهدورالدم بودند. از اینکه این مرد را کشته ای پشیمان هستی؟ از اینکه صبر نکردم و به پلیس خبر ندادم و خودم مستقیم وارد شدم پشیمانم،اما از اینکه یک موجود شیطان صفت را ازبین بردم اصلاً پشیمان نیستم.پس از اظهارات متهم، زن نجات یافته به قضات گفت: من شوهر و یک پسر 18 ساله دارم.من اشتباهم را می پذیرم و قبول دارم که آن روز این پسر جوان وارد اتاق شد و با من رابطه برقرار نکرد و چند ضربه به سرم زد...مرد کشته شده هم یکی از دوستان تلگرامی ام بود و باهم در کار فحشا بودیم... شوهرم نمی دانست که من چه کاری انجام می دهم او فکر می کرد من پرستار یک پیرمرد و پیرزن هستم! در پایان جلسه دادگاه قضات پس از مشورت، جوان افغان را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند و او را مستحق دو سال حبس دانستند. همچنین زن جوان نیز به اتهام روابط نامشروع و فساد اخلاقی با حکم قضات بازداشت شد تا درباره اتهامش تحقیق صورت گیرد. *عکس تزئینی است
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code