| سه شنبه، 28 دی 1400
نگاه ایران: فاطمه شیرزاد از برگزاری ششمین نشست منتخبان شورای پنجم عصر امروز با حضور 11 عضو منتخب شورای پنجم به میزبانی محمد حسن عاقل منش خبر داد. سخنگوی منتخبان شورای پنجم افزود: در این نشست تنگناهاو مشکلات مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت. شیرزاد تصریح کرد: در این جلسه افزایش درآمد پایدار،جذب سرمایه گذار،توانمند کردن منابع انسانی،فرصت ها و قابلیت های رشت در حوزه های گردشگری و فرهنگ و هنر مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی منتخبان شورای پنجم اذعان داشت: در این جلسه چالش ها و آسیب های برون سپاری کارگران فضای سبز و پاکبانان و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و همچنین ثبات مدیریت شهری مورد تاکید منتخبان شورا قرار گرفت. شیرزاد با تاکید بر همدلی و هم افزایی مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: تقویت و رشد درآمدهای پایدار در راستای توسعه شهر رشت و افزایش رضایتمندی شهروندان از شاخص های مورد نظر منتخبان شورای پنجم در انتخاب شهردار آینده رشت است. سخنگوی منتخبان شورای پنجم پاک دستی، تعهد و تخصص،شجاعت، اعتقاد به نقش تقنینی و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر،تعامل با شورا ، پاسخگو بودن براساس قانون و ...را از جمله ویژگی های شهردار آینده رشت عنوان کرد. وی گفت: ادامه بررسی شاخص های انتخاب شهردار آینده رشت در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد فاطمه شیرزاد خاطرنشان کرد: هفتمین نشست منتخبان شورای پنجم هفته آینده به میزبانی سید امیر حسین علوی برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code