| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:خبر درگذشت ابراهیم یزدی تکذیب شد. محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران خبر درگذشت ابراهیم یزدی، دبیرکل این حزب که توسط برخی رسانه ها منتشر شده را تکذیب کرد. این عکس ایشان را دیروز در ازمیر نشان می دهد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code