| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:اطلاعات سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با انتشار اطلاعیه ای خبر داد:با اخذ دستور مقام قضایی، سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انتظامی طی عملیاتی اقدام به دستگیری ۶۴ دختر و پسر نیمه عریان در استخر پارتی در اطراف شهر اصفهان کردند. سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انتظامی استان اصفهان روز گذشته با اخذ دستور مقام قضایی، طی عملیاتی اقدام به دستگیری 64 نفر از دختران و پسران نیمه عریان در استخر پارتی در اطراف شهر اصفهان کردند. دختران و پسران حاضر در این پارتی به صورت نیمه برهنه در مکانی مشخص حضور یافته و ضمن شرب خمر، اقدام به رقص و پای کوبی نموده بودند که با پیگیری و اشراف به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند. در این عملیات مقداری مشروبات الکلی از متهمان کشف و ضبط شد و پرونده این متهمان برای رسیدگی به مقام قضایی ارسال و در حال رسیدگی است. عوامل این شبکه به منظور ترویج و اشاعه فساد و فحشا در فضای مجازی فیلم هایی از مراسم های استخر پارتی خود در شبکه های اجتماعی کرده بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code