| سه شنبه، 06 مهر 1400
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان خبر داد:
       کد خبر: 132559
نگاه ایران:  پرونده ثبت ملی خانه ابتهاج در استان گیلان، تحویل شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه با ارزش هستند. به گزارش ایسنا، ۲۷ خردادماه، با انتشار یک خبر از سوی تعدادی از همشهریان، که احتمال تخریب خانه ی این غزل سرای پیشکسوت را مطرح می کردند، زنگ خطر نسبت به ثبت ملی نبودن این بنا فکرها را به این سمت برد که آن می تواند در معرض تخریب ناگهانی قرار گیرد. این در حالی است که در آن شرایط میراث فرهنگی استان گیلان معتقد بود نخست باید تعلق این بنا به خانواده ابتهاج تائید شود. حتی شهرداری رشت اعلام کرد، ما زیاد راهکار قانونی قاطعی نداریم، مگر این که مراجع میراث فرهنگی اعلام کنند این ملک واجد ارزش های تاریخی و فرهنگی است. اما بالاخره مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان خبر از گذراندن مراحل آخر ثبت خانه ی تاریخی «ابتهاج» در بافت تاریخی گیلان خبر داد. رضا علیزاده گفت: پرونده ثبت ملی خانه «ابتهاج» تحویل شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده است و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه با ارزش هستند. او با بیان این که همه ی مدارک و مستندات موجود برای بررسی در اختیار شورای ثبت قرار گرفته است، اضافه کرد: روز شنبه ۲۰ مرداد، نیز یکی از کارشناسان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی برای بررسی چند مورد بنای ثبتی و خانه ی «ابتهاج» به استان گیلان می آید. او درباره ی تصمیمی که پیش از این مطرح می شد مالک بنا برای خانه ی ابتهاج گرفته است، نیز توضیح داد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با مالک بنا و شهرداری منطقه صحبت کرده و همه مجموعه نسبت به هر نوع دست اندازی و اتفاقی درباره ی این بنای تاریخی حساس شده اند. در واقع می دانند که کوچکترین دست اندازی و مداخله به بنای تاریخی «ابتهاج» پیگیری حقوقی می شود. از سوی دیگر پیش از این در ۳۰ خرداد، علیزاده به برگزاری جلسه ای در روز ۲۹ خرداد و با حضور جمعی از صاحبنظران و دانشگاهیان و کارشناسان تخصصی درباره خانه تاریخی ابتهاج در رشت برگزار شده، اشاره کرده و توضیح داده بود؛ «در این جلسه نحوه چگونگی ثبت این خانه تا رسیدن به جمع بندی، بررسی و تقسیم کار در این زمینه انجام شد. در آن جلسه یک تیم نیز مشخص شد تا کار پیمایشی در منطقه انجام دهد، گفت وگو با معتمدان محلی و منطقه ای انجام شود تا بتوانیم براساس روایت های تاریخی و شفاهی موجود در منطقه آن ها را نیز مستندکرده و به اطلاعات پرونده ثبتی خانه ابتهاج اضافه کنیم. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان در آن زمان، درباره ی کاربری که می توان پس از رسیدن به نتیجه مثبت درباره ی این خانه در نظر گرفت، نیز گفت: در جلسه دیروز (۲۹ خرداد) تلاش کردیم ملک را در کمیسیون ماده ۵ به سمت کاربری فرهنگی سوق دهیم تا مصوبه بگیریم و در عین حال بتوانیم یک مجموعه یا موزه ای تحت عنوان «استاد ابتهاج» داشته باشیم. این موزه یا مجموعه فرهنگی به جریان سازی در حوزه ادبیات در استان گیلان کمک می کند، تا فضایی را در این زمینه فراهم کنیم، درواقع قصد داریم موضوعات فرهنگی را با غنای بیشتری از طریق این موقعیت در رشت داشته باشیم. او ادامه داد: ما به مالک امروز این خانه کاری نداریم، براساس شواهدی که از معتمدان محلی و سازمان ثبت و اسناد که کلیه نقل و انتقالات ملکی در ان جا ثبت می شود، کارهایمان را انجام می دهیم، در عین حال نگاهمان تعاملی است، به همین دلیل قرار است شهرداری منطقه مالک را توجیه کند تا مشکلی پیش نیاید. خانه تاریخی ابتهاج بیش از ۵۰ سال قدمت دارد، اما علاوه بر این که این خانه در محله تاریخی استادسرای شهر رشت در نزدیکی خانه گلچین گیلانی  و خانه میرزا کوچک خان قرار دارد، هوشنگ ابتهاج (سایه) نخستین شعرش را آن جا سروده است.