| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران:وکیل مدافع متهم پرونده «ستایش» از ابلاغ نتیجه کارشناسی تعیین ارش البکاره و مهرالمثل خبر داد. مجتبی فرحبخش در گفت وگو با ایسنا درباره نتیجه کارشناسی تعیین میزان مهرالمثل و ارش البکاره گفت: نتیجه کارشناسی به من ابلاغ شد و من هم خانواده موکل را در جریان قرار دادم. فرحبخش عنوان کرد: در مرحله ای هستیم که به این نتیجه برسیم که خانواده موکل قصد اعتراض دارند یا نه. وی افزود: میزان دیه ای که دادگاه تعیین کرده و کارشناس نظر داده مشخص شده است، اما به دلیل اینکه ممکن است تغییر کند ترجیحا در مورد آن صحبت نمی کنم. وکیل مدافع متهم پرونده ستایش خاطرنشان کرد: خانواده موکل حق اعتراض به نظر کارشناسی را دارند، اما هنوز برای اعتراض تصمیم نگرفتند. فرحبخش درباره ارسال پرونده اجرای حکم متهم به منظور استیذان اظهار کرد:  تا جایی که می دانم پرونده اجرای حکم برای استیذان نرفته است؛ زیرا باید تکلیف این پرونده هم مشخص شود و به نظر من بعد از این مراحل برای استیذان فرستاده می شود. پیش از این  مجتبی فرحبخش در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه رسیدگی به بخش دیگری از پرونده ستایش که مربوط به ارش البکاره و مهرالمثل می شود و 16 خرداد ماه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، گفت: این بخش از پرونده به منظور کارشناسی به کارشناس ارجاع شده است. همچنین  وکیل مدافع متهم پرونده ستایش پیش از این به ایسنا گفته بود: در این پرونده، این بحث مطرح است که ارش البکاره و مهرالمثل باید توامان پرداخت شود یا فقط یکی از آن دو پرداخت شود؟ ظاهرا قانونگذار این دو ماده را متعارض عنوان کرده است. در جلسه رسیدگی طرف مقابل هم بحث هایی را در این راستا ارائه داد. نتیجه این جلسه در صورت عدم نیاز مراجعه به کارشناس، به زودی مشخص خواهد شد. ستایش چگونه به قتل رسید یکی از پر سر و صدا و دلخراش ترین پرونده هایی که در فرودین سال 95 مطرح و به آن رسیدگی و منجر به صدور حکم شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود. قتل دلخراش این دختربچه 6 ساله توسط پسر همسایه قدیمی به نام «امیرحسین»؛ در خیرآباد ورامین واقع در جنوب شرقی تهران بازتاب وسیعی در ایران پیدا کرد. امیرحسین ١٦ ساله بعد از تجاوز به ستایش 6 ساله او را با چاقو به قتل رساند سپس برای مخفی کردن موضوع بروی جسدش اسید پاشید. رسیدگی به پرونده «ستایش» در شهریور سال 95 در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد. با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد. اولیای دم ستایش خواستار اجرای حکم هستند تا به گفته پدر ستایش اجرای این حکم عبرتی برای دیگران باشد. از طرفی فرحبخش وکیل مدافع متهم پرونده یادآور شده بود که رایزنی هایی در راستای اخذ رضایت از اولیای دم ستایش قریشی صورت گرفته است. عسگر قاسمی آقباش یکی از وکلای اولیای دم ستایش قریشی 11 بهمن سال 95 از ارسال پرونده «ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد و گفت: خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code