| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به اعلام صورت حساب قبض یک ماهه از مرداد و حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال، از مشوق هایی برای کسانی که قبض خود را بدون صورت حساب و به صورت مستقیم پرداخت می کنند خبر داد. داوود زارعیان با اشاره به اقدامات مخابرات در حوزه خدمات به مشتریان، گفت: تعیین کیفیت برای همه سرویس های مخابراتی از جمله این اقدامات است. بدین ترتیب که ما برای خدمات شاخص کیفیت تعریف می کنیم و اگر کیفیت پایین تر از حد مطلوب بود، به مشتریان خسارت پرداخت می کنیم. وی تجمیع دفاتر امور مشترکین را یکی دیگر از خدمات مخابرات دانست و افزود: ما قصد داریم به صورت موازی دو کار انجام دهیم. بدین ترتیب که مراجعه به یک مکانی خاص در همه کشور حذف شود و در همه نقاط سرویس دهد. همچنین اکنون 120 مرکز در تهران داریم. به همین دلیل مراکز امور مشترکان را محدود خواهیم کرد تا سرویس ها به صورت تجمیع شده وجود داشته باشد. صورت حساب یک ماهه و حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر خدماتی برای جلب رضایت مشتریان به ویژه در حوزه تلفن ثابت، گفت: اعلام صورت حساب قبض یک ماهه یکی از اقدامات است و از ماه مرداد صورت حساب یک ماهه خواهیم داشت. حذف قبوض کاغذی در یک فرآیند هشت ماهه در کشور نیز از اقدامات دیگر است. افزایش کانال های ارسال و دریافت صورت حساب از اکنون شروع شده بدین ترتیب تا آخر سال قبض کاغذی حذف می شود. پرداخت مستقیم با همکاری بانک زارعیان پرداخت مستقیم (direct debit) را از دیگر سرویس های پرداخت دانست و اظهار کرد: کسانی که در بانک حساب دارند می توانند با بانک قرارداد بسته تا بدون دریافت صورت حساب قبض، بانکشان آن را به صورت مستقیم پرداخت کند. برای این کار مشوق هایی نیز از طرف مخابرات و بانک برای مشتریان در نظر گرفته شده تا انگیزه یافته و دیگر نیازمند قبض تلفن نباشند. وی با تاکید بر دیجیتال سازی و ساده سازی به عنوان دیگر خدمات مخابرات، گفت: دیجیتال سازی به این ترتیب است که رفت و آمد مردم حذف شده و همه سرویس های مخابرات تا پایان سال به صورت عملیاتی دیجیتالی شود. همچنین ما به دنبال این هستیم هر آنچه مشتری را معطل می کند، حذف کنیم و ساده سازی بنیادین به صورت اساسی و حذف پرونده های کاغذی از برنامه های ماست، زیرا این پرونده ها جای زیادی را اشغال می کنند در صورتی که مراجعه به آنها بسیار کم است. بی عدالتی در حق تلفن ثابت معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به تعرفه تلفن ثابت، اظهار کرد: در حوزه تعرفه گذاری تلفن ثابت یک ظلم تاریخی و بی عدالتی رخ داده است. در صورتی که مردم برای تلفن همراه دقیقه ای 60 تومان پول می دهند، این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالی که ایجاد و نگهداری تلفن ثابت دشوارتر است. بنابراین باید توجه داشت برای تلفن ثابت گرانی اتفاق نمی افتد اما مسوولان ارتباطاتی کشور اگر بخواهند به توسعه ارتباطات فکر کنند باید حداقل ها را در نظر بگیرند. زارعیان در ادامه با بیان این که باید نگرش تغییر کند زیرا اگر می خواهیم سرویس های خوب داشته باشیم مردم باید حداقل هزینه را پرداخت کنند، افزود: به دلیل تفکری که جا افتاده مردم تصور می کنند که هزینه تلفن ثابت گران است. در صورتی که تلفن ثابت در ایران تقریبا رایگان است. همچنین 70 درصد مکالمات تلفن همراه زیر یک دقیقه است و چهار تومان هزینه دارد در صورتی که در همراه از همان لحظه اول 30 تومان هزینه خواهد داشت. اخطار پرداخت به جای قطع تلفن وی در پاسخ به ابهامی که در خصوص اخطار به مشترکان پرمصرف تلفن ثابت داده می شود، گفت: مصوبه 207 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این است که اگر صورت حساب خط اعتباری ثابت به ۲۰ هزار تومان و خط دائمی به ۳۰ هزار تومان رسید، خط باید قطع شود. با وجود این ما در چنین شرایطی تلفن ها را قطع نمی کنیم و به مشترکان اخطار می دهیم تا به پرداخت قبض خود اقدام کنند. معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به بسته های ترکیبی و تاکید به ایجاد این بسته ها، اظهار کرد: اکنون مخابرات بسته هایی شامل صوت و دیتا، صوت و دیتا و سرویس ابری، صوت و ADSL و سرویس ابری و تلویزیون اینترنتی دارد. همچنین در حال مذاکره با سرویس سیار برای اضافه شدن این بسته های ترکیبی هستیم. زارعیان همچنین درخصوص رقابت با شرکت های FCP در راستای واگذاری تلفن روی فضای ابری توضیح داد: ما در حال حاضر واگذاری تلفن ثابت روی فضای ابری را شروع کردیم و تاکنون 3000 واگذاری انجام داده ایم. البته در مکان هایی که از نظر اقتصادی به صرفه باشد همین شبکه فعلی را گسترش می دهیم. وی با اشاره به راه اندازی سرویس تانوما توسط مخابرات، اظهار کرد: در تهران همه مناطق و در کشور نیز 10 استان به این سرویس مجهز هستند. همچنین در تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان واگذاری داشته ایم. تاکنون نزدیک به 7000 واگذاری در تهران انجام شده است و تانوما به صورت جدی از اول مهرماه آغاز می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code