شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
ادامه تغییرات از سوی سرپرست شهرداری رشت؛
نگاه ایران: فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت طی حکمی سرپرستی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری رشت را منصوب نمود . محمدرضا شیرزاد جایگزین سمیه رستگار شد که بهمن 95 با حکم محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت از شهرداری منطقه سه به سمت معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت منصوب شده بود . در سوابق م شیرزاد، معاون برنامه ریزی و پژوهشی شهرداری رشت، مدیرعاملی سازمان پارکها و فضای سبز و مدیریت در شهرداری منطقه ۵ دیده می شود.      

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code