| سه شنبه، 06 مهر 1400
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با حضور در دفتر «گیل نگاه» عنوان کرد:
       کد خبر: 131913
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان ظهر امروز(دوشنبه 16مرداد) در دفتر پایگاه خبری و تحلیلی نگاه ایران حضور یافت. کیوان محمدی با تبریک روز خبرنگار به مدیریت و خبرنگاران این رسانه، خبرنگاری را شغل پراهمیتی عنوان کرد و گفت: اهمیت خبرنگار و قلم و جایگاه رسانه برای کسی پنهان نیست. محمدی دلایل موفقیت یک رسانه را وجود خبرنگاران حرفه ای عنوان کرد و گفت: اگر میبینیم تاثیرگذاری برخی رسانه ها بعضا از رسانه های دولتی و عمومی بیشتر است، به دلیل همین حرفه ای بودن نیروهای آن رسانه است. او با بیان اینکه توسعه بدون کمک رسانه ها ممکن نیست گفت:  اگر رسانه ها رسالتشان را خوب درک نکنند و آن را  در کارشان متجلی نکنند نمی توانیم زمینه توسعه را فراهم کنیم. محمدی آزادی و آزادگی را دو امر مهم برای رسانه ها عنوان کرد و گفت: آزادی باید از سوی دولت ایجاد شود و از سوی دیگر آزادگی به نفروختن قلم توسط رسانه ربط دارد. او با اشاره به اینکه به آزادی رسانه ها حتی تا حد تهمت اعتقاد دارم گفت:آزادی رسانه به آن امکان طرح هر موضوعی که بخواهد را می دهد اما اگر این طرح مباحث بدون استناد و سطحی باشد خیلی زود توجه مخاطب از آن برداشته می شود و همچنین آزادگی یک رسانه این قدرت را دارد که حتی وضع موجود را تغییر دهد. محمدی با اشاره به برخی رسانه هایی که تخریب افراد را نشانه گرفته اند گفت: این کار مشمئزکننده است اما مطمئناً کف روی آب است و ماندگار نیست. کادر حرفه ای نگاه ایران محمدی بابیان اینکه پایگاه خبری نگاه ایران  نسبت به موجودیت رسانه های استان، کادری حرفه ای دارد افزود: به همین دلیل است که استقلال و بی طرفی در تحلیل و روایت اخبار در نگاه ایران کاملا محسوس و بارز است. او افزود: دو عامل بی طرفی و مستقل بودن دلیل موفقیت این رسانه در جذب مخاطب و تغییر ذائقه مخاطبان رسانه های استان در مدت زمان فعالیت خود بوده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان سپس به حساسیت نگاه ایران را روی موضوعات و مسائل مربوط به توسعه استان و مباحث اجتماعی بویژه حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: اینکه به دور از هیاهوهای موجود به موضوع مهم محیط زیست توجه دارید قابل تقدیر است و نشاندهنده آن است که  بدون توجه به جنجال های سیاسی موجود و روزمره دغدغه های واقعی این رسانه چیست. رسانه ها آینه مدیران او نقد سازنده و منصفانه را  منجر به توسعه عنوان کرد و گفت: رسانه ها باید برای دستگاه های مدیریتی استان آینه باشند. محمدی سپس با اشاره به نیروی انسانی موجود در رسانه های گیلان گفت: فضای مطبوعاتی گیلان ازلحاظ کمیت و کیفیت نسبت به میانگین کشور بالاتر است و جز ۵ استان کشور هستیم. او ادامه داد: رسانه ها در سطح ملی قوی هستند و من به مطبوعات استان امیدوارم البته نقشی که می توانند ایفا کنند قوی تر از امروز هستند. در ابتدای این دیدار علیرضا محمدی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان و فرشاد نوروزپور مدیرمسوول پایگاه خبری و تحلیلی نگاه ایران به بیان دیدگاه های خود درباره فضای رسانه ها و مطبوعات استان پرداختند. در پایان این دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از فرشاد نوروزپور مدیرمسوول پایگاه خبری و تحلیلی نگاه ایران به نمایندگی از کلیه اعضای تحریریه این رسانه تقدیر کرد.