| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: مردی که برای پایان دادن به رابطه شوم برادر معتادش با یک زن شوهردار، هر دو را دریک باغ به قتل رسانده بود، با رضایت اولیای دم از قصاص گریخت و با حکم قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به زندان محکوم شد. به گزارش «ایران»، رسیدگی به این پرونده از نهم آذر سال 89 و با گزارش قتل یک زن و مرد به کلانتری رودهن آغاز شد. با حضور بازپرس کشیک قتل وکارآگاهان در صحنه جنایت، تحقیقات در این باره در دستور کار مأموران قرار گرفت و پس از آن «داوود» -برادر مرد کشته شده- به عنوان تنها مظنون، تحت بازجویی قرار گرفت اما او از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و مدعی شد پس از قتل به باغ رسیده وبا اجساد قربانیان روبه روشده است.کارآگاهان در ادامه تحقیقات با بررسی تماس های زن جوان کشته شده، به تحقیق از راننده آژانسی پرداختند که آخرین تماس گیرنده با قربانی بود.با اظهارات این راننده حقایق تازه ای درباره جنایت فاش شد.او گفت: من این زن را از مدتی قبل می شناختم. او شوهر داشت اما به بدنامی در محل معروف بود. اما من به این حرف ها کاری نداشتم و گاهی ازسر خیرخواهی به او کمک می کردم. تا آنجا که من می دانم او این اواخر با دو برادر رفت و آمد داشت که یکی از آنها «داوود» بود.به این ترتیب کارآگاهان بار دیگر داوود را احضار کردند و این بار او مجبور به اعتراف شد وگفت: «صبح روز حادثه در حال رفتن به محل کار بودم که برادرم با من تماس گرفت و گفت می خواهد به باغ برود و از من نیز خواست به دیدنش بروم. من این موضوع را تا عصر از یاد برده بودم و می دانستم که او مثل همیشه می رود مواد مصرف کند. تصمیم گرفتم به سراغش بروم که در آنجا او را با این زن شوهردار دیدم که در حال مصرف مواد بودند. با آنها صحبت کردم و نصیحت شان کردم که از این کارهایشان دست بردارند اما آنها گوش نکردند و به جای این موضوع با چاقویی که همراه شان بود به من حمله کردند. من هم ترسیدم و با یک چاقو که روی زمین افتاده بود ابتدا برادرم را زدم و بعد گلوی زن جوان را بریدم. اما نمی خواستم آنها را بکشم و فقط برای دفاع از خودم آنها را با چاقو زدم.» با اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال و متهم به قصاص محکوم شد. اما با رضایت اولیای دم قاتل از قصاص رهایی یافت. به این ترتیب صبح دیروز رسیدگی به این پرونده از جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران انجام شد و با رأی قضات، متهم به نه سال زندان محکوم شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code