| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در مرخصی 2 روزه خود به سیبری رفت. خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین به همراه "سرگئی شویگو" وزیر دفاع روسیه و "ویکتور زیمن" رئیس جمهوری خودمختار  خاکاسیا واقع در جنوب سیبری، برای گذراندن اوقات خوش به سیبری سفر کرد. وی در این سفر با لباس غیر رسمی به شکار، شنا، پیاده روی در جنگل و غواصی پرداخت که از علایق وی به شمار می رود.
ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه
ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه
ولادیمیر پوتین با لباس غواصی
ولادیمیر پوتین با لباس غواصی
ولادیمیر پوتین و ویکتور زیمن رئیس جمهور خاکاسیا
ولادیمیر پوتین و ویکتور زیمن رئیس جمهور خاکاسیا
ولادیمیر پوتین و "سرگئی شویگو" وزیر دفاع روسیه
ولادیمیر پوتین و
ولادیمیر پوتین و ویکتور زیمن رئیس جمهور خاکاسیا
ولادیمیر پوتین و ویکتور زیمن رئیس جمهور خاکاسیا
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code