| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: به دنبال گمانه زنی های متعدد در روزهای اخیر مبنی بر انجام برخی تغییرات در سطوح مدیریتی شهرداری رشت، عصر امروز پرتال روابط عمومی شهرداری از دو تغییر در سازمان های زیرمجموعه شهرداری خبر داد. بر اساس احکام صادره از سوی فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت، مهرداد حسینی به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت جایگزین آرش امیرلو شد و غلامرضا زکی زاده جایگزین علیرضا علایی در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت شد.