| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: کیمیا علیزاده و دختر رئیس جمهور روحانی در مراسم تحلیف حسن روحانی حاضر بودند. کیمیا علیزاده قهرمان تکواندوی جهان و دختر رئیس جمهوری، دو تن از سوژه های فراوان عکاسان در مراسم تحلیف بودند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code