| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران: رفتار عجیب برخی نمایندگان برای گرفتن عکس یادگاری با موگرینی واکنش های گسترده ای در فضای مجازی به همراه داشت که در ذیل تعدادی از آن تصاویر را مشاهده می کنید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code