| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران:«کاج های موذی» مجموعه شعری تحت عنوان «پریسکه» است ­که به تازگی از سید حسن حسینی تیل آباد توسط انتشارات دوات معاصر در 66 صفحه به قیمت 6000 تومان و 1000 نسخه منتشر شده است. در مقدمه این مجموعه که به قلم علی­رضا بهرهی نوشته شده، آمده است:«شعر پریسکه شعر امروز است و شعر امروز را باید درکارنامه ی شعرای امروز جستجو کرد. سیدحسن حسینی تیل­آباد از آن دسته از شعرای جوان و نوپردازی است که پس از چند سال تجربه ی سرایش شعر نو به ویژه شعر کوتاه، در روزهای اولیه شکل گیری شعر پریسکه به جمع خانواده ی بزرگ پریسکه سرایان پیوست. توجه به مضامین اجتماعی و برگرفته از زندگی روزمره با زبانی سهل و ممتنع که با لایه ای زیرپوستی از درد و رنج پنهان همراه است، ساختار اصلی پریسکه های وی را تشکیل می دهد.» اسمت را بر لبانم حک می کنم تا سکوت ممتد بوسه بارانت کند

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code