| دوشنبه، 07 آذر 1401
به گزارش نگاه ایران: معاون سابق اداری مالی سازمان صدا و سیما، معاون اداری مالی سازمان جدیدالتاسیس مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد شد. حسن تقدس نژاد که در دوران ده ساله ریاست عزت الله ضرغامی بر صدا و سیما، معاونت مالی و اداری این سازمان را به عهده داشت (از اول تیر ۸۳ تا ۱۰ آذر ۹۳) چندی بعد از حضور سرافراز، با دستور ریاست جدید رسانه ملی در دهم آذر، از این سازمان خارج شد. تقدس نژاد پیش از ورود به صدا و سیما، سالها معاون اداری- مالی سازمان تربیت بدنی بود. وی در دوران مدیریت حسین شاه حسینی، احمد درگاهی، حسن غفوری فرد، مصطفی هاشمی طبا، محسن مهرعلیزاده در این سازمان امور مالی و اداری را مدیریت می کرد. در عین حال که تقدس نژاد کارمند سازمان تربیت بدنی بوده از تیرماه ۱۳۸۲ بازنشسته گردیده است. لازم به ذکر است محمدباقر نوبخت و حسن تقدس نژاد فومنی در تمام طول سالهای گذشته، روابط نزدیکی مخصوصا در سطح استان گیلان داشته اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code