| جمعه، 31 شهریور 1402
نگاه ایران:رقم کمک هواداران پرسپولیس به تیم، به بیش از 300 میلیون تومان رسید. درحالی که هواداران پرسپولیس در سال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان به این تیم از طریق سامانه هواداری کمک کردند و بی آنکه گزارش دقیقی از شیوه هزینه این ارقام وجود داشته باشد، با اعلام باشگاه آن ها تا امروز بیش از 300 میلیون تومان به شماره حساب مستقیم کمک به باشگاه ، پول ریخته اند. آن ها که تیمشان فصل قبل قهرمان شده، برای حل مشکلات تیم از هیچ کمکی دریغ نمی کنند، درحالی که دقیقا نمی دانند این کمک ها آیا مشکل جریمه های تیم را حل می کند؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code