| یکشنبه، 13 آذر 1401
نگاه ایران/مائده سیدی: کنسرت «پرواز همای» و «انریکو جرولای» از رهبران ارکستر در ایتالیا با همراهی گرووه مستان، چهارشنبه(11مرداد) در سالن یادگار امام شهر رشت برگزار شد. این کنسرت از سوی موسسه فرهنگی کمال الملک با همکاری موسسه پویندگان و کانون آگهی و تبلیغات نیل سان برگزار شد و ناصر مسعودی، فرامرز دعایی و انوش نصر از میهمانان ویژه آن بودند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code