شنبه، 09 فروردین 1399 | 2020 Saturday 28 ,March  
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد:
نگاه ایران: مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: یک رادیولوژی دندان به اتهام نداشتن پروانه فعالیت از سوی شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت تعطیل شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با شکایت دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر فعالیت غیرمجاز این واحد و دخالت در امر پزشکی متصدی آن، پرونده ای در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت تشکیل شد. رضا قشلاقی گفت: با احضار متصدی واحد و اخذ دفاعیات ، تخلف وی در مرتبه دوم محرز تشخیص داده شد . مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: به استناد ماده یک قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی بپرداخت جزای نقدی و تعطیلی موسسه غیر مجاز و ضبط همه ملزومات آن به نفع دولت صادر شد که با اعتراض محکوم علیه در فرجه قانونی پرونده از سوی شعبه تجدیدنظر مجددا” مورد رسیدگی قرار گرفت که رای اولیه عینا تائید شد
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code