چهارشنبه، 20 فروردین 1399 | 2020 Wednesday 08 ,April  
نگاه ایران:به دنیا آمدن نوزادی که جنینی در شکمش داشت؛ این نوزاد در هنگام تولّد یک جنین در شکمش داشت که قرار بود برادر دوقلویش باشد، امّا جنین به جای قرار گرفتن در رحم مادر در درون این نوزاد رشد کرده است. تولّد این نوزاد باعث شگفتی پزشکان هندی شده است. جزئیّات ماجرای جنین داخل شکم نوزاد پس از به دنیا آمدن این نوزاد شکمش بی اندازه بزرگ بوده و با بی قراری این نوزاد پزشکان وی را سونوگرافی می کنند و متوجّه وجود جنین ناقص در شکم این نوزاد می شوند که جنسیتش پسر بوده و با عمل جراحی این جنین ناقص را از شکم این نوزاد بیرون می آورند. مادر ۱۹ ساله این نوزاد در دوران بارداری اصلاً متوجّه مورد مشکوک نشده و بعد از تولّد نوزادش این ماجرا کشف می شود . جنین ناقص به بیرون آورده شد با کمال ناباوری دست و پا داشته و بعضی از اعضایش شکل گرفته بود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code