| یکشنبه، 01 خرداد 1401
نگاه ایران:جدیدترین تحقیقات ادعا می کنند نوشیدن چای سبز کارکرد مغز را تقویت و به کاهش وزن کمک جدی خواهد کرد. حالا جدیدترین مطالعات و آزمایشات بر روی موش ها تائید کرده اند که از زمان شروع نوشیدن چای سبز در چهار ماه اولیه می توان شاهد تاثیر دگرگون کننده آن بر سلامت بدن بود. تحقیقات در یانگلینگ چین نشان داده اند، وقتی ترکیب کلیدی موجود در چای سبز که به عنوان EGCG شناخته می شود به موش داده شده، چربی های بدن این حیوان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. همین مطالعات تائید کرده اند که تغییرات مثبت قابل قبولی در کارکرد ذهنی و حافظه موش بعد از مصرف این ترکیب مشاهده کرده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code