چهارشنبه، 20 فروردین 1399 | 2020 Wednesday 08 ,April  
مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله خبر داد:
نگاه ایران:مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله از بازسازی اولین آسیاب الگویی گیلان در ماسوله خبر داد و گفت:شهر تاریخی ماسوله به عنوان شهر آسیاب های گیلان به دوره طلایی بازمی گردد. مصطفی پورعلی در گفت وگو با ایسنا گفت:بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته است ماسوله درگذشته دارای 3 تا 4آسیاب بوده است و ما نیز در بحث اصالت بخشی به این شهر تاریخی تلاش داریم اولین آسیاب الگویی را در گیلان در شهر تاریخی ماسوله بازسازی کنیم. وی ادامه داد:بر اساس مطالعات انجام شده وجود،سنگ های آسیاب در جای جای ماسوله حکایت از وجود آسیاب های آبی و بادی در این منطقه تاریخی دارد و آخرین آسیاب تا دهه 1340 در این شهر دایر بوده است. پورعلی با اشاره به اینکه ساخت این آسیاب از محل اعتبارات ملی ماسوله است،گفت:شش میلیارد ریال اعتبارات ملی برای مرمت،عمران و همچنین مطالعه و پژوهش در این شهر در نظر گرفته شده است . وی اضافه کرد:همچنین از محل اعتبارات یادشده ارسی های مسجد رواق امامزاده عون(ع) بازسازی می شود. مدیر پایگاه ملی شهرک تاریخی ماسوله اضافه کرد:بر اساس بررسی های به عمل آمده و هماهنگی های صورت گرفته با هیات امنای امامزاده عون مقرر است ارسی های تاریخی مسجد رواق محله مسجد بر شهر تاریخی ماسوله موردبازسازی قرار گیرند و مرمت و بازسازی این ارسی تاریخی بر اساس الگوی بومی ماسوله و به دست استادکاران محلی در حال انجام است. وی تاکید کرد:در نظر است تالار تاریخی این مسجد نیز در آینده نزدیک در دستور کار بازسازی قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code