جمعه، 22 فروردین 1399 | 2020 Friday 10 ,April  
محمد رفیعی  کارشناس حقوقی قضایی امروزه دنیای ما پر از فراز و نشیب های مختلف است. رویدادها و رخدادهای دنیا را می توان در یک صفحه کوچک با لمس یک دکمه دنبال کرد. آیا واقعاً این کار به درستی انجام می شود؟ تکنولوژی و فناوری های روز دنیا جزء نیازهای مردم جامعه شده و اگر بیان کنیم بیشتر مردم به آن وابسته شده اند امری انکارناپذیر است. ازاین رو با پیشرفت علم و صنعت می توان برای به دست آوردن نیازها از نردبان ترقی بالا رفت و یا به طور عامیانه از آن سقوط کرد. ایجاد آموزش کاربردی یکی از راه هایی است که همواره بشر برای طی نمودن و رسیدن به رشد به آن نیازمند است. چنانچه در عصر حاضر فاقد آموزش صحیح باشیم با ضررهای مادی و معنوی هنگفتی مواجه خواهیم شد. داشتن مدیریت صحیح یکی دیگر از راهکارهاست که در گستره پهناور گیتی هستی خود یک هنر محسوب می شود. اما باید دید با پیشرفت سرعتِ نور تکنولوژی بشر چه میزان در این زمینه سهم خود را در آموزش، مدیریت و دیگر موارد همگام می سازد.  باوجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جدید و تنوع آن در ابعاد گسترده باید دید چقدر توانمندیم تا نکات این پدیده را پذیرا باشیم. بی شک باید اذعان داشت که عصر تکنولوژی سایه گسترده ای را در زندگی پهن کرده که این سایه در بعضی موارد از آفتاب سوزان نیز سوزان تر بوده و عواقب ناخوشایندی را به دنبال دارد. کودکان امروزی با داشتن سخت افزارهای جدید و بدیع نوع تفکراتشان تغییر نموده و این خود به مرور زمان در شکل گیری آنان تاثیر مستقیم و بسزایی دارد و اگر از سازوکار مناسب استفاده نگردد زنگ خطری است برای آموزش وپرورش در جامعه. بااینکه رسانه ملی سعی، تلاش و اهتمام خود را در پرورش استفاده  مناسب در زمینه های اصلاحی و تربیتی بکار بسته تا بتواند نحوه ارتباط کاربران را با تکنولوژی به سمت وسوی مثبت سوق دهد اما باید دید مردم ایران هم جنبه های مثبت آن را دنبال می کنند؟ از ابتدای زندگی بشر، تکنولوژی به انحای مختلف با ما همگام بوده و امروز زندگی ما را تحت سیطره خود قرار داده و خوب یا بد انسان است که با آن دست وپنجه نرم می نماید و تنها با آموزش علمی و عملی می توان آن را به گونه ای کنترل نمود تا از مزایای مثبت آن استفاده شود. نظر به اینکه آموزه های دینی را می توان یکی از تکیه گاه های اصلی و مفید در این زمینه دانست که می تواند نکات بارز استفاده از این امر را به صورت موثر در جامعه گسترده نمود و این خود جای بحث دارد. به یقین با ورود فناوری های جدید نظرات مختلفی از نحوه استفاده از تکنولوژی مطرح می شود که باید گفت نوع استفاده بشر نیز در آن تاثیر بسزایی دارد. زیرا نقش مردم در جامعه به گونه ای است که می تواند بر ممنوعیت و آزاد بودن آن موثر باشد. این امر نه تنها در تکنولوژی بلکه در تمامی موارد نیز صدق می کند و فرهنگ سازی را موردتوجه خود قرار داده است. به هرحال با نگاهی گذرا می توان گفت: تکنولوژی بر اقتصاد، محیط زیست، هویت و . . . تاثیر بسزایی دارد و این امر با آموزش صحیح در به دست آوردن نکات مثبت امکان پذیر است و نباید از این امر غافل بود که دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سعی و تلاش خود را با استفاده از تمام امکانات، ابزارها و ظرفیت های موجود بکار بسته اند تا آموزش صحیحی را در این امر داشته باشند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code